Volby Home English

Priority jižní Moravy: Alternativa -2008-

15. 10. 2008 - čt

Odpovědi lídrů v Jihomoravském kraji na otázky předvolební ankety ČT24: všechny strany -zde-

1) Co považujete za hlavní problém vašeho kraje a proč?
2) Jste pro přenášení dalších kompetencí na kraje? Jakých?
3) Myslíte si, že by se měl hejtman volit přímo?

Alternativa -2008-
Jiří Tomek,
lídr/nestraník,

1) Problémů je samozřejmě spousta, ale z těch, ve kterých má Jihomoravský kraj přímou působnost, je to zejména:
a) nedostatek studentů středních odborných učilišť a učilišť zaviněný strnulým a byrokraticky nepružným systémem řízení škol;
b)byrokratické řízení nemocnic - příspěvkových organizací omezující vedení nemocnic v jejich aktivitách;
c) nejasný a zamlžující přístup hejtmana vůči občanům jako předsedy Bezpečnostní Rady kraje ve vztahu ke kauze "Úrazovka";
d) liknavý přístup k poskytování spolufinancování při čerpání Evropských fondů - Operačních programů;
e) neochota k jednání o řešení R43 a R52 a neinformovanost veřejnosti o možném zastavení spolufinancování ze strany EU z důvodů nedodržení Směrnic Rady Evropy

2) I když nás minulost učí, že stát se zeslabuje rozdělováním kompetencí, jsme ochotni za předpokladu spravedlivějšího rozdělování sdílených daní ze strany státu přijmout i další kompetence v oblasti:
sociálních služeb pro seniory; kultury; silnic I. třídy

3) Přímá volba hejtmana není naší prioritou, vzhledem k tomu, že důsledkem přímé volby může být jiná politická orientace hejtmana oproti složení zastupitelstva kraje a s tím následně spojené problémy v řízení kraje.