Volby Home English

Dosluhující senátor Zlatuška po prohře: Věřil jsem si

20. 10. 2008 - mfd

Brno - Před šesti roky dokázal Jiří Zlatuška jako rektor Masarykovy univerzity zvítězit v obou kolech senátních voleb i bez podpory silné strany. Nyní se jako děkan fakulty informatiky a brněnský radní pokusil svůj post obhájit. Převálcovali ho ale zbývající dva silní kandidáti senátních voleb - bývalý ředitel Úrazové nemocnice Miloš Janeček (ČSSD) a brněnský exprimátor Petr Duchoň (ODS).

* Jak výsledky voleb hodnotíte?

Pochopitelně je hodnotím tak, že pro mě nedopadly dobře. Na druhou stranu jsem dostal o poznání víc hlasů než v prvních volbách před šesti lety, za což musím poděkovat. Letos byla ale mnohem větší účast a to způsobilo, že mi hlasy nestačily.

* Jak si svůj volební neúspěch vysvětlujete?

Jednoznačně převážilo celostátní vidění politické situace. Bez ohledu na moje pocity je ale vyšší volební účast dobrým signálem.

* Věřil jste, že zvítězíte?

Kdybych v to nevěřil, tak bych nekandidoval. To je samozřejmé.

* S kým jste si myslel, že se v druhém kole utkáte?

Pokud bych šel dál, byl by mým soupeřem jistě jeden z kandidátů, kteří postoupili nyní.

* Bude znamenat váš odchod ze Senátu změny v ostatních vašich funkcích? Budete se teď třeba víc věnovat fakultě informatiky, kde jste děkanem?

Fakultě jsem se věnoval celou dobu a nepřestanu se jí věnovat. V děkanské práci hodlám pokračovat a i jako senátor jsem považoval věci týkající se vysokého školství za nejdůležitější.

* Opozice na brněnské radnici vás kritizuje, že máte tolik funkcí, že je všechny nestíháte. Budete se teď v městských orgánech angažovat víc?

Není pravda, že bych něco zanedbával. To si ODS účelově vzala statistiku krátkého období, kdy mi události kolidovaly s jinými akcemi. Tato obvinění jsou absurdní.

* Vy jste názorově blízký zeleným, kteří proti vám v Brně dokonce nepostavili kandidáta. Sami ale neuspěli ve volbách do krajského zastupitelstva. Nevnímáte to jako odklon voličů od vašich názorů?

To nelze úplně srovnávat. U krajského zastupitelstva chápu, že jde o zastoupení velkých stran. V Senátu je zajímavé, že je tam velký prostor pro nezávislé osobnosti, které nejsou manipulované stranickými názory do role kývačů stranické politiky. Podle mě by měl Senát sehrávat takovou roli, ale tyto volby ukázaly, že to tak zřejmě voliči nevnímají.

* Dobře, jak tedy hodnotíte výsledek zelených v krajských volbách?

Celostátně byly krajské volby téměř plebiscit o vládní politice. Jako opozice v očích voliče stála proti vládě v podstatě jen sociální demokracie a do krajského zastupitelstva se to také promítlo. Neúspěch zelených je jen logický důsledek vysoké volební účasti, což je ale, jak už jsem říkal, dobrý signál.

* Takže jste přesvědčen, že v krajských volbách lidé hlasovali s ohledem na celostátní politiku a silná krajská témata zelených je nezaujala?

Z výsledků voleb po celé zemi to vyplývá. Státní politika dominovala. Já nemám důvod se domnívat, že na jižní Moravě byl volební neúspěch zelených dán nevraživostí lidí proti jejich krajské politice.

"Převážilo celostátní vidění politické situace." Jiří Zlatuška

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Brno