Volby Home English

Nové vedení, vzhůru na Brusel!

29. 11. 2008 - lira

TZ Liberální reformní strany

Volební sjezd LIBERÁLŮ (LiRA)
====================


V sobotu 29.11. proběhl v Praze volební sjezd českých LIBERÁLŮ (LiRA) za účasti členů, příznivců a hostů.

Program jednání
* 1] zprávy končícího vedení o činnosti v roce 2008
-hodnocení voleb a senátních kampaní J.Zlatušky a J.Dienstbiera
-krajských kampaní - jižní Morava, Ústecko

* 2] vystoupení a diskuze s hosty:
-Edvard Outrata, exsenátor, expředseda ČSÚ
-Petr Hůla, 1. místopředseda US-DEU
-omluveni: SNKED, SZ

* 3] diskuze o způsobech účinného prosazování liberální politiky

* 4] sjezd schválil úpravy stanov a názvů LiRA
* 5] novým předsedou se stal Pavel Weiss, sjezd zvolil dva nové místopředsedy a tajemníka zodpovědného za hospodaření a administrativu

* 6] stanoviska k zásadním otázkám:
1) LiRA postaví vlastní kandidátku v červnových volbách do Evropského parlamentu
2) LiRA vítá aktivity prezidenta směrem k otevření vážné diskuze o naší roli a pozici v EU. Co jako Evropané získáme oslabením národní úrovně politiky?
Lisabonská smlouva je manipulací s veřejností, když prakticky stejné smlouvy odmítnuté občany Francie, Holandska a Irska, jsou politickými elitami protlačovány poloskrytě přes parlamenty s pochybnou argumentací o nutnosti vyšší efektivity jednání a agresivní kritikou oponentů jediné povolené pravdy.
Liberálové chtějí federální Evropu = USE/Spojené státy evropské a říkají to otevřeně. Lisabonská smlouva je slepá cesta nic neřešící, frustrující občany EU, kterou by, slovy irského ministra, "mohl číst jen blázen".

inspirace
* 17% Čechů se považuje za liberála -dleCVVM-
* inspirace ze Slovenska -Zakladam stranu-