Volby Home English

e15 : Marketing není všechno

15. 1. 2009 - e15

Po pondělí se naše stranické spektrum opět rozrostlo. Tentokráte o Liberály. cz, kteří stále neúnavně bojují za liberalismus v Čechách a na Moravě, a to dokonce už v několikáté sestavě a v několikátém přebalu.

Řady českých straníků rozšířili i zakladatelé Strany svobodných občanů, kteří za program zvolili vzdor, pro změnu euroskeptický a beraní. Zmíněné partaje sice rozděluje pohled na charakter evropské integrace a českou roli v ní, spojuje je však vzývání autentické pravicové politiky a hledání ryzích ideologických řešení současných výzev. Optikou předchozích pokusů o vybudování ideologicky vybroušených politických projektů by se chtělo říci, že je spojuje i další okolnost, a to nejspíš budoucí neúspěch v lovu potřebného počtu voličských hlasů.

Slušný rozjezd

V současnosti si sice umně a velmi nadaně pohrávají s mediálním zájmem a atmosférou tajemství, do něhož zahalují veškeré své plány, ale zapomínají, že prvotní zájem brzy opadne. Pak už se bude volič ptát po náležité politické nabídce. Pro skutečné a dlouhodobé zabodování u opatrných voličů zatím stranickým nováčkům chybí několik naprosto kruciálních předpokladů, které nemůže nahradit ani sebelepší marketing. Ač jsou volby do Evropského parlamentu svým celorepublikovým ,,obvodem", jednou celostátní kandidátkou, a tím i vysokou poměrností nejvstřícnější pro start nových subjektů, existuje několik nutných podmínek úspěchu zajišťujících skutečné sympatie voličstva.

Mimoběžný program

Každá formace, která chce politicky bodovat, musí nabídnout hned v zárodku výraznou tvář svého předáka. Ten sám o sobě, nehledě na avizovaný program, musí být devizou nové politické nabídky. Sám lídr musí zhmotňovat změnu a relevanci volebního menu, které se bude občanovi nabízet, protože na vše nové jsou lidé po minulých zkušenostech přísnější.

Svobodní i Liberálové.cz trpí nedostatkem programu, který by odpovídal současné době, řešil úskalí, před kterými se ocitáme, a ctil charakter voleb, do kterých se tato hnutí hlásí.

Oba subjekty opomíjejí fakt, že v současnosti je veřejnost zneklidněna zejména nejistotou pramenící ze světových a domácích ekonomických obtíží. Trpí také apriorní skepsí k politice, o to více k jakémukoli dalšímu novému uchazeči o politický vliv, který se odvolává k vágním prohlášením. Na to se občané už příliš mnohokrát spálili u nových subjektů a neadresných volání po změně. Dnes volá spíš sama veřejnost, jenže po větší ochraně svých jistot, svého zázemí, po obraně svých práv a životní úrovně. Chce výsledky a adresnost, ne jen vágní ideologické recepty.

Pláč nad Evropou

Obě strany nešťastně zvolily i nabízenou volební tematiku. Rozhořčují se nad evropskou agendou, či ji naopak hájí, řeší Lisabonskou smlouvu, evropskou úroveň rozhodování. To je však velké části veřejnosti (i té nespokojené) zcela jedno a svoji zkušenost s unií poměřují spíše úspěchem dotací, výsledky předsednictví a zejména prosperitou domácí ekonomiky. Již nyní se ukazuje, že zásadní volební boj se povede nad domácími tématy, ne nad Evropou.

Zkrátka a dobře, bez ohledu na prezidentovu nápomoc chybí nově založeným stranickým projektům relevance a hmatatelné předchozí výsledky, jež by dodávaly důvěryhodnost nabídce. A také lídr, který by stejně dobře oslovil voliče v Aši, Hodoníně i v Opavě. Pokud tento mix v nejbližších týdnech nenajdou a nenabídnou, půjde pouze o další prázdné plácnutí do politické vody.