Volby Home English

chat Týdne : Mach/sso o Liberálové.CZ

16. 1. 2009 - týden

Chat -Tyden- 16.1.09,

nocker
Vážený pane Machu, co si myslíte o jiné nově vzniklé pravicové straně s názvem Liberálové.cz? Nezní Vám její naléhavé volání po federální Evropě jako rozumný a objektivně správný krok, jak se ubránit tlaku neevropských mocností (např. Ruska)?

Petr Mach (exODS)
Strana, kterou jmenujete, není nově vzniklá strana, je to strana, která se dosud jmenovala Lira a která vynesla do senátu pana Zlatušku, který nedávno prohrál volby a Senát opustil. To určitě nebyl pravicový senátor. Tato strana se jen nyní přejmenovala. jejich politiku jsme nikdy za uplynulá léta, kdy existují, nesdíleli a nesdílíme ani jejich vizi Evropské unie jako státu se silnou federální vládou a členskými zeměmi postavenými na úroveň provincií. Myslíme si, že stát (byť federální) může existovat jako demokratické společenství jen tam, kde lid tvoří jeden politický národ. To podle nás v Evropě neplatí a demokratická volba musí v Evropě probíhat v jednotlivých členských zemích EU.