Volby Home English

Iniciativa za nevyhoštění pana Le Kim Thanh

5. 2. 2009 - LIB

Tisková zpráva
Liberálové.CZ se přidali k výzvě proti vyhoštění pana Le Kim Thanha
-státní šikana cizinců ochotných u (na) nás pracovat je hanebná
=============================================

kauza -zde-

My, níže podepsaní,
žádáme o přezkoumání případu pana Le Kim Thanh (25 let), vietnamského občana, který se toho času nachází v detenčním táboře pro cizince v Bělé pod Bezdězem – Jezové a hrozí mu deportace z České republiky. Jeho jediným pochybením bylo, že nastoupil do zaměstnání o 3 týdny dříve, než mu úřad práce stihl vyřídit pracovní povolení. Tento delikt dle našeho názoru nepramenil z jeho zlé vůle, šlo spíše o chybu zaměstnavatele a potrestat jej vyhoštěním považujeme za nepřiměřeně tvrdé, a tedy v rozporu s § 119a zákona o pobytu cizinců.
Víme dále, že vyhoštění by se pro něj mohlo, vzhledem k jeho velmi tíživé ekonomické situaci a obecným poměrům, které panují ve Vietnamu, stát osobní tragédií. Pan Le Kim Thanh rozhodně nepatří do žádné rizikové skupiny cizinců, jeho jediným záměrem je poctivě pracovat, přičemž pracovní místo má v tomto období zajištěno, takže žádné důvody pro zrušení jeho pracovního víza nenalézáme.
Pan Le Kim Thanh je momentálně ve velmi špatném psychickém i zdravotním stavu, v době svého zadržení měl vysokou horečku a od svého zadržení nepřijímá potravu. Domníváme se, že by cizinecká policie měla v jeho případě najít vůli rozhodnutí o vyhoštění v přezkumném řízení změnit.

ORGANIZACE, KTERÉ INICIATIVU PODPOŘILY:
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
Občanské sdružení Klub Hanoj
Multikulturní centrum Praha
Českovietnamská společnost
Nadace OSF Praha
Otevřená společnost o.p.s.
Svaz vietnamských podnikatelů
META – sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Centrum pro integraci cizinců
o.s. Slovo 21
Poradna pro uprchlíky
o.s. Forum Ukrajincu CR
NESEHNUTÍ Brno
neformální sdružení Czech-Viet Friends
Liberálové.cz

DALŠÍ SIGNATÁŘI INICIATIVY:
Kristina Andrlova z Amnesty International
Andrea Badurová z Česko-japonské společnosti
Marek Čaněk, Petr Fučík, Ondřej Hofírek, Radka Klvaňová, Martin Klvaňa, Selma Muhič-Dizdarevič, Viktor Piorecky, Petr Pospíšil, Tran Thu Hien, Ivo Vasiljev