Volby Home English

Kauza trestnost zveřejňování odposlechů

24. 2. 2009 - L i b e r á l o v é . C Z

Vážený pane šéfredaktore, (14 médií)

otázky svobody slova, práva shromažďovat a šířit informace a veřejnou kontrolu politiků i institucí považujeme za klíčová pro zdravé fungování demokracie. Souboj mezi občanskými svobodami a pokusy je omezovat nikdy nekončí. Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že nedávné schválení trestnosti zveřejňování odposlechů těžce ohrožuje svobodu občanů.

Chápeme, že mohou existovat informace, které musí být v zájmu náležitého průběhu vyšetřování drženy v tajnosti. Jejich udržení v tajnosti však musí být profesionální povinností těch, kteří s nimi nakládají. Za únik těchto informací musí být trestán ten, kdo únik způsobil a nikoli ten, kdo uniklou informaci zveřejnil. Schválený zákon tuto elementární odpovědnost ruší a převrací.

To nejhorší však je, že zákon nedělá to, co podle principů klasického liberalismu dělat má, totiž chránit občany před zlem. Chrání naopak ať už potenciální nebo skutečné pachatele zla a umožňuje jim pokračovat v jeho páchání bez obav, že by je veřejnost za pomoci tisku odhalila.

Jako občané hlásící se k liberálním hodnotám zjišťujeme, že mezi poslanci nemáme prakticky žádné reprezentanty svých hodnot. Chceme ve veřejném prostoru hájit ohrožené liberální hodnoty.Jsme přesvědčeni, že situace je vážná. Postoj prezidenta i 129 poslankyň a poslanců je krajně zarážející. Podobá se skoro úšklebku ďábla, že normu podpořili i poslanci hlásící se k nové straně s názvem obsahující slovo svoboda (Páralová, Raninec).

Ve veřejném prostoru zřetelně chybí subjekt prosazující hodnoty klasické liberální politiky proti držitelům moci, kteří mají ve svých hodnotách chaos. Nebo jednají čistě účelově, protože tuší, že by mohli brzy potřebovat, aby se o jejich nepravostech nemohla veřejnost za pomoci tisku nic dovědět.

Věříme, že spolu s námi cítíte spoluzodpovědnost za současný neradostný stav demokracie u nás. Podmínkou pro možnost změny je férová a otevřená volební soutěž. Potřebujeme média, která budou dobře plnit svoji roli hlídacího psa demokracie.

Proto podnikneme tyto kroky v úterý 24.2.2009:

a) ve 12:30 v Senátu předají naši zástupci výzvu senátorům k podání ústavní stížnosti
b) zašleme dopis ministrovi vnitra, aby učinil kroky proti nadužívání odposlechů a proti jejich únikům na veřejnost od policejních složek
c) zašleme dopis Soudcovské unii a ministrovi spravedlnosti, aby učinili kroky zpřísňující povolování odposlechů a zabráňujícím jejich únikům na veřejnost od justičních složek, advokátů, atd.

S úctou

Tomáš Ježek, ekonom, vyučující na VŠE
Milan Hamerský, právník, ředitel Institutu K. Havlíčka Borovského
Pavel Weiss, podnikatel, předseda Liberálové.cz

________________________________

Senát Parlamentu České republiky
Petr Pithart, místopředseda Senátu
V Praze 24.2.2009

Vážený pane místopředsedo,
vážené senátorky a vážení senátoři,
v reakci na přijetí novely trestního řádu se na Vás obracíme, abyste podali


ústavní stížnost k Ústavnímu soudu na přezkum souladu novely trestního řádu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.


Otázky svobody slova, práva shromažďovat a šířit informace a veřejnou kontrolu politiků i institucí považujeme za klíčová pro zdravé fungování demokracie. Souboj mezi občanskými svobodami a pokusy je omezovat nikdy nekončí. Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že nedávné schválení trestnosti zveřejňování odposlechů těžce ohrožuje svobodu občanů.

Chápeme, že mohou existovat informace, které musí být v zájmu náležitého průběhu vyšetřování drženy v tajnosti. Jejich udržení v tajnosti však musí být profesionální povinností těch, kteří s nimi nakládají. Za únik těchto informací musí být trestán ten, kdo únik způsobil a nikoli ten, kdo uniklou informaci zveřejnil. Schválený zákon tuto elementární odpovědnost ruší a převrací.

To nejhorší však je, že zákon nedělá to, co podle principů klasického liberalismu dělat má, totiž chránit občany před zlem. Chrání naopak ať už potenciální nebo skutečné pachatele zla a umožňuje jim pokračovat v jeho páchání bez obav, že by je veřejnost za pomoci tisku odhalila.