Volby Home English

Policie se nebude zabývat trestním oznámením na Dienstbiera

17. 3. 2009 - L i b e r á l o v é . c z

-původní_text-
Praha - Policisté se nebudou zabývat trestním oznámením na senátora Jiřího Dienstbiera od lidí, kteří se loni na podzim údajně podíleli na jeho volební kampani. Strana Liberálové.cz viní senátora z toho, že od její předchůdkyně podvodně vylákal 155.000 korun. Žalobci ale trestní oznámení z konce února takzvaně založili s tím, že z trestního oznámení nevyplývá, že by byl spáchán jakýkoli trestný čin.

ČTK o rozhodnutí informovala strana a potvrdil to obvodní státní zástupce pro Prahu 2 Tomáš Bláha. "(Trestní oznámení) bylo bez dalších opatření, aniž by byly zahajovány úkony trestního řízení, založeno," uvedl žalobce s tím, že o tom rozhodl minulý čtvrtek.

Straně se rozhodnutí nelíbí a vyjádřila nad postupem státního zástupce "podiv". Rozhodnutí podle liberálů obsahuje formální vady. "Pokud se budou Liberálové.cz domnívat, že můj postup není správný, mají možnost požádat o výkon dohledu vyšší státní zastupitelství," dodal Bláha.

Strana chce podle svého vyjádření učinit další kroky k vymožení údajné škody. Liberálové.cz ČTK zaslali i text mailu, který obdrželi od Dienstbierova syna, jenž v něm uvedl, že pokud se strana jeho otci neomluví za "nepravdivé obvinění", podá na ni senátor žalobu na ochranu osobnosti.

Strana Liberálové.cz navázala na činnost zaniknuvšího uskupení LiRA, jehož členové se na Dienstbierově kampani prý podíleli. Dienstbier ve volbách úspěšně kandidoval za sociální demokracii, jejím členem ale není. Podle Dienstbiera hráli lidé z LiRA v kampani jen okrajovou roli.

Z písemné smlouvy uzavřené mezi oběma stranami vyplývá, že se LiRA zavázala vložit do kampaně nejméně 100.000 korun, sám kandidát měl přidat 50.000 korun. Na základě toho slíbil Dienstbier liberálům další spolupráci, měli mu zajišťovat zázemí, včetně senátorské kanceláře. Tu mu ale nakonec podle liberálů zřídila ČSSD. Tím prý senátor smlouvu porušil.

Podle trestního oznámení LiRA do kampaně vložila 155.000 korun. Strana prý za Dienstbiera platila náklady volebních inzerátů v médiích, mediální monitoring či pořádání předvolebních akcí.

Liberálové ČTK poskytli dokument, kterým je Bláha informoval o svém rozhodnutí. Žalobce v něm uvedl, že je sice nesporné, že Dienstbier smlouvu s uskupením LiRA uzavřel, to, že své závazky nesplnil, ale "nelze považovat za postižitelné prostředky trestního práva". Dienstbier podle žalobce nejednal v úmyslu "uvést někoho v omyl" a LiRA mu poskytovala peníze dobrovolně a s vědomím, že je v případě volebního neúspěchu zpátky nedostane.

"Tvrzení obvodního státního zástupce JUDr. Tomáše Bláhy, že žalovaný 'fakticky nemohl jednat' v rozporu se zákonem proto, že nebylo jasné, jak dopadnou volby, je bez šetření a výpovědi žalovaného krajně podivné," uvedla k tomu strana Liberálové.cz.

Dienstbier tvrdí, že liberálové nejednali v souladu se smlouvou, protože na účet nevložili 100.000 korun a ostatní výdaje činili podle vlastního uvážení bez předchozí dohody. Členům volebního týmu prý nabídl odstoupení od smlouvy a finanční náhradu ve výši 150.000 korun a úhradu nákladů za benzin. Podání trestního oznámení považuje za pokus o zviditelnění strany Liberálové.cz v kampani před volbami do Evropského parlamentu.

Příloha:
Od: Jiri Dienstbier ml.
Datum: 2 Březen 2009, 13:48
Komu: Liberalove.CZ
---------------------------------------------------

Dobrý den,
obracím se na Vás ve ve(ci trestního oznámení na mého otce, které jste podali minulý týden a o kterém jste informovali média.

Vy sám nejlépe víte, z(e Vámi podané trestní oznámení je lz(ivé. Pokud v ne(m uvádíte, jak z ne(j cituje c(lánek na www.tyden.cz, z(e "Existuje du*vodné podezr(ení, z(e podezr(elý jiz( od poc(átku jednal toliko s úmyslem získat, resp. vylákat ze strany pos(kozeného financ(ní prostr(edky na svoji kampan(,", tak jste uvedli nepravdivou informaci. V médiích jste tvrdili, z(e jste na kampan( vynaloz(ili 155 tis. Kc(. Jiz( pr(ed nas(ím posledním jednáním o vyrovnání této ve(ci byla LiRA uhrazena faktura za volební inzerát ve výs(i 48 tis. Kc(. Na nas(e poslední jednání jste pr(es mojí z(ádost nedonesl jakékoliv úc(etní doklady, které by prokazovali jakékoliv dals(í výdaje LiRA, a sde(lil jste mi, z(e nic dokladovat nebudete, z(e to byla Vas(e ve(c, jak peníze na kampan( vynaloz(íte. Pr(esto jsem Vám jménem otce nabídnul na úhradu nákladu* a odme(nu za jakous takous práci na kampani celkovou c(ástku 150 tis. Kc(. Pokud byste tuto nabídku akceptovali, dostali byste spolu s dr(íve uhrazenou fakturou c(ástku 198 tis. Kc(. Není mi proto jasné, jak jste dospe(li k záve(ru, z(e Vás mu*j otec chte(l podvodne( pr(ipravit o c(ástku 150 tis. Kc(, kterou jste "údajne(" na kampan( vynaloz(ili. V informacích poskytnutých médiím byla i celá r(ada dals(ích nesmyslu*, napr(. z(e jste vy byli ne(jakým volebním týmem, kdyz( jediným, kdo se na kampani úc(astnil, a to jes(te( dosti matne(, byl Milan Hamerský.

Vzhledem k te(mto skutec(nostem Vás z(ádám, abyste jménem Vas(í strany vydali tiskové prohlás(ení tohoto zne(ní: "Strana Liberálové.cz (LiRA) se omlouvá senátorovi Jir(ímu Dienstbierovi za jeho nepravdivé obvine(ní z podvodného jednání a z úmyslu vylákat od strany podvodne( financ(ní prostr(edky na svou kampan(." Pokud prohlás(ení tohoto doslovného zne(ní nezver(ejníte do str(edy 4. br(ezna 2009, podá na Vás mu*j otec z(alobu na ochranu osobnosti, v které se bude domáhat zver(ejne(ní téz(e omluvy formou placené inzerce ve vs(ech tis(te(ných i elektronických médiích, kde vys(la zpráva o Vas(em trestním oznámení. Dobrovolná omluva dle mého návrhu Vás jiste( vyjde podstatne( levne(ji.

S pozdravem
Jir(í Dienstbier ml.