Volby Home English

Protikrizový balíček Liberálové.cz

23. 3. 2009 - L i b e r á l o v é . c z

Protikrizový balíček: vláda, ČSSD, Liberálové.cz (10 hlavních kroků)

Balíček Liberálové.cz
• Úspory 5% v provozních výdajích státní správy, sloučení ministerstev na 9
• Snížení sociálního pojistného zaměstnancům o 2%
• Sjednocení dvou sazeb DPH na 15%
• Snížení daní firmám na 15%
• Odpisy v prvním roce pořízení
• Privatizace České pošty (15mld)
• Restituce církevního majetku
• Zvýšení platů učitelům o 15%, zavedení školného na VŠ
• Dokončení deregulace nájmů
• Zrušení všech investičních pobídek

Další opatření
• +5 mld - razantní protikorupční opatření sníží ceny veřejných zakázek (infrastruktura)
• +494 miliónů - zrušení státního financování politických stran
• +200 miliónů - zrušení platů pro senátory, čestná funkce
• -Úplné zrušení dědické daně
• Oznámení závazného termínu přijetí Eura

______________________

Balíček NERV (ODS, KDU, SZ)
• Odpustit zálohy na daň z příjmu u malých podnikatelů
• Slevy na pojistném pro zaměstnavatele. Dají se využít u zaměstnanců s příjmem do 115% průměrného platu
• Stát bude z prostředků EU dotovat platy zaměstnanců, kteří se budou školit
• Zrychlení odpisů z 3 let na rok a z 5 let na dva roky
• Rozšíření odpočtu DPH u automobilů
• Snižování energetické náročnosti rodinných domů i paneláků
• Garance úvěrů pro malé a střední podnikatele
• Dvě miliardy na podporu veřejné dopravy v krajích postižených nezaměstnaností
• Od ledna se o 1,5% snížilo sociální pojistné zaměstnancům
• Podniková daň se od ledna snížila na 20%.

Balíček ČSSD
• Zvýšit rozpočet pracovním úřadům, aby mohly dotovat pracovní místa
• Zvýšit podporu v nezaměstnanosti na 80% v prvních šesti měsících
• Vyplacení 13. důchodu ve výši 2400 korun
• Zvýšit přídavky na dítě o 100 korun, příspěvek na bydlení o 300 korun.
• Šrotovné ve výši 25 tisíc na nákup nového auta těm, kdo dají sešrotovat auto starší 10 let.
• Zrychlení odpisů z 3 let na rok a z 5 let na dva roky
• 30 procentní sazba daně z příjmu zaměstnancům s platem nad 100 tisíc měsíčně
• Zvýšit slevu na dani z příjmu o 3600 korun
• Zvýšit podnikovou daň na 21%
• Snížená sazba DPH klesne z 9% na 6%