Volby Home English

Senátoři, schvalte zítra Lisabonskou smlouvu

25. 3. 2009 - x

25.3.2009 TZ Liberálové.cz

podatelna senátu
-všem senátorům
-předsedům senátních klubů

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,
vyzýváme Vás k projednání a schválení Lisabonské smlouvy na zítřejším jednání pléna senátu. Všechny relevantní argumenty již byly vzneseny a odklad nic dobrého nepřináší. Pád vlády vnesl do politiky ČR i EU další prvek nestability.

Schválení Lisabonské smlouvy senátem by posílilo pozici českého předsednictví EU. To je v bytostném zájmu občanů ČR. Eurocynismus a eurozbabělost by neměly řídit Vaše kroky.

Vyzýváme Vás, abyste na rozdíl od poslanců, projevili soudnost a odpovědnost k občanům ČR i dalším Evropanům.

___________________

26. březen 2009 8:09
č.j. 3681/2009
Kancelář Senátu
oddělení vztahů s veřejností
V Praze dne 26.3.2009
Dobrý den,
Váš e-mail jsme postoupili všem členům Senátu Parlamentu České republiky.
S pozdravem
Mgr. V.Husáková, oddělení vztahů s veřejností