Volby Home English

Ministr Langer odpovídá liberálům

27. 3. 2009 - x

TZ Liberálové.cz

Ministr Langer dnes odpověděl na náš dopis z 24.2.2009 (ministr spravedlnosti se neobtěžoval).
Děkujeme za vyjádření a vítáme jeho kroky proti "nadužívání" odposlechů.
Stále zastáváme názor, že změna zákona byla zbytečná, neprospěje svobodě slova a kontrole politické moci prostřednictvím médií.
Podporujeme, aby senátoři podali podnět Ústavnímu soudu k posouzení této věci.

___________________________

Ivan Langer
Dobrý den pane Hamerský,
dobrý den pane Weissi,

děkuji za Váš mail a zájem. Pokud jde o zákaz zveřejňování odposlechů a sankce za toto jednání, jistě se mnou budete souhlasit, že za krádež má přijít trest, stejně tak má přijít trest za to, když někdo vědomě prodává kradené zboží. A v tomto případě nejde o nich jiného, jen na straně těch, kdo má být potrestán, jsou novináři, kteří vědomě ?prodávají kradené odposlechy?.

Pokud někdo argumentuje ústavním právem na ochranu svobody slova (které já respektuji a ctím), pak já mohu argumentovat stejnou ústavou chráněným právem na soukromí, principem presumpce neviny, tím, že jen soud (a nikoli novináři svou často účelovou a někdy bohužel i zcela lživou interpretací) může rozhodovat o vině či nevině.

Tento zákon konečně dává možnost soudu, který jediný je schopen a zmocněn k tomu, aby rozhodl, jaké jednání bylo či nebylo ve veřejném zájmu. Doteď těmi vykladači veřejného zájmu byli prodejci informací, a to, myslím, není správné. Teď máme konečně definovaná pravidla hry na základě srovnání dvou hodnot ? svobody slova a ochrany soukromí. A říkáme, že ten, kdo rozhodne o tom, jestli prolomení jedné z těchto svobod bylo či nebylo ve veřejném zájmu, nebo to byl jen obyčejný byznys s informacemi, je soud.

Já jsem pak ten poslední, koho můžete vinit, že nic nedělá s úniky informací z odposlechů a s nadužíváním odposlechů. Jako ministr vnitra jsem policejnímu prezidentovi zadal vypracovávat každým rokem skutečnou analýzu odposlechů (první byla v roce 2007), která upozorňuje na problémy a přichází s návrhy řešení, které jsou pak realizovány. Od 1.1.2009 předkládání takové analýzy Parlamentu dokonce nařizuje zákon. Tyto analýzy si můžete prohlédnout i vy, jsou k dispozici i na webu Ministerstva vnitra (i na mém osobním webu www.langer.cz). Mimochodem, v roce 2007 došlo k poklesu odposlechů o téměř 30 %, v roce 2008 podle prvních statistik tento pokles i nadále pokračoval.

S pozdravem

MUDr. Mgr. Ivan Langer,
ministr vnitra ČR

_________________________________

Ministerstvo vnitra České republiky
posta@mvcr.cz
V Praze 24.2.2009

Vážený pane ministře,
v reakci na přijetí novely trestního řádu se na Vás obracíme, aby jste učinil

kroky proti nadužívání odposlechů policií a zabráňující jejich únikům na veřejnost od policejních složek.

Otázky svobody slova, práva shromažďovat a šířit informace a veřejnou kontrolu politiků i institucí považujeme za klíčová pro zdravé fungování demokracie. Souboj mezi občanskými svobodami a pokusy je omezovat nikdy nekončí. Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že nedávné schválení trestnosti zveřejňování odposlechů těžce ohrožuje svobodu občanů.

Chápeme, že mohou existovat informace, které musí být v zájmu náležitého průběhu vyšetřování drženy v tajnosti. Jejich udržení v tajnosti však musí být profesionální povinností těch, kteří s nimi nakládají. Za únik těchto informací musí být trestán ten, kdo únik způsobil a nikoli ten, kdo uniklou informaci zveřejnil. Schválený zákon tuto elementární odpovědnost ruší a převrací.

To nejhorší však je, že zákon nedělá to, co podle principů klasického liberalismu dělat má, totiž chránit občany před zlem. Chrání naopak ať už potenciální nebo skutečné pachatele zla a umožňuje jim pokračovat v jeho páchání bez obav, že by je veřejnost za pomoci tisku odhalila.

S pozdravem
Milan Hamerský, právník, ředitel Institutu K. Havlíčka Borovského
Pavel Weiss, podnikatel, předseda Liberálové.cz