Volby Home English

Rovnost mužů a žen ...... jeden z dalších nesmyslů Listiny základních práv

18. 4. 2009 - npes

s reakcemi čtenářů NPsa >>zde

Kdyby tuto větu, řekl jeden z mužů v jednom z parlamentů členských států Evropské Unie nebo dokonce v Evropském parlamentu, tak by se se na něj okamžitě vrhly ženy, které právě v parlamentu byly přítomné. Tuto větu ale pronesla nejen žena, ale dokonce poslankyně Evropského parlamentu paní Bobošíková v rozhovoru s panem Petříkem (publikováno 19.3.2009).

Pro mne jako ženu, která se pohybuje přes čtyřicet let v muži dominovamém vědeckém a politickém světě, je to podkladem, jak daleko vzdáleni jsou politici a političky od normálního denního života. Sice i já jsem si vědoma, že rovnoprávnosti žen se nedocíli, když se napíše na papír nabo dokonce implimentuje do listiny základních práv.

Přesto pokládám článek č. 23 Listiny základních práv za další krok na dlouhé cestě k rovnoprávnosti. Podle tohoto článku je hlavním cílem, aby ženy dostali za stejnou práci stejný výdělek. Celá řada vědeckých studii dokládá, že doposud i v Německu tomu tak není.

Sice se všechna místa musejí vypisovat neutrálně a všude stojí, že při stejné kvalifikaci mají ženy přednost, ale praxe, a to v celé Evropě, ukazuje, že místa dostavají většinou muži. To podkládá i minulý týden v Německu zveřejněná studie, z které vychází, že z deseti vysokoškolských absolventek jen dvě po studiu pracují. Když jde o propouštění, třeba jako nyni v krizové situaci, tak se propouštějí spíš ženy. Argument: má manžela, tak ať se o ni postará.

V České republice stačí se podívat na složení vlády, parmanetu nebo si zajít někam na nějakou vědeckou konferenci, je to jako v pánském klubu.

Už slyším námitky jako že ženy nemají zájem na politice, nejsou dost kvalifikované či nejsou expertkami na to či ono. Ale dá se jim šance? Ze své zkušenosti vím, že muži mají své sítě, vzájemně se podpoří, ženy ne. Tudíž náš problém nejsou muži, ale ženy jako paní Bobošíková, která se asi nikdy nemusela ospravedlňovat, že pracuje, i když má dobře vydělávajícího manžela. Problém jsou ženy, které aby ukázaly, jak se šéfování naučily, diskriminují ženy, které mají pod sebou. Takže si to musíme vydiskutovat mezi námi ženskými.