Volby Home English

Požadujme férovou politickou soutěž místo manipulace ČT

30. 4. 2009 - xStanovisko Liberálové.CZ k "pozvánce České televize", na natáčení Otázek V.Moravce speciál
(ty, na které se díváme už tři roky, nám v přímém přenosu ČT budou zase lhát do obličeje a zástupci jejich vyzyvatelů z nových stran mohou pouze sedět a mlčet v publiku).


Volby jsou slavností demokracie v níž si občané vybírají pro sebe a své děti budoucnost. Chceme jen a pouze to, aby tato soutěž byla férová, což mimo jakoukoli rozumnou pochybnost není.
Aby si veřejnost mohla udělat obrázek o nabídce jednotlivých stran, musí mít elementární možnost se s ní seznámit.
Česká televize má ze zákona uloženou povinnost informovat vyváženě, jak si to představuje v praxi vidíme denně. Stále stejné provařené obličeje. V rámci volební kampaně musíme hájit svá práva, odmítáme dosavadní manipulaci.

Otázky Václava Moravce speciál -náhubek politické konkurenci
(viz níže v přiloze podmínky ČT)
Podmínky stanovené vedením České (poslanecké) televize jsou úmyslně nastaveny ve prospěch současného politického establishmentu. Pravidla nejsou spravedlivá, ani rovná, ale účelová a manipulativní.
Zástupci ODS a ČSSD dostávají na obrazovce ČT stovky minut k prezentaci své politiky a navíc se jim ještě přihodí několik speciálů, aby svoji dominanci umocnili.
Připomínáme do očí bijící manipulaci ČT před krajskými volbami 2008, ve všech diskuzích byli zástupci SZ, kterým "nezávislé průzkumy" dávaly až 12%. Neuspěli ani v jenom ze 13 krajů! Naopak několik menších subjektů uspělo navzdory průzkumo-mediální manipulaci.

Požadavek strany Liberálové.CZ
Navrhujeme férový, nestranný systém


Zachovat tři plánované diskuze v daných časech a místech. Hodinu před živým vysílám vylosovat z přítomných zástupců stran 6, kteří se stanou panelisty. Při druhém a třetím vysílání budou z losování vyřazeny ty strany, jejíž zástupci již vystoupili v předchozích speciálech OVM. Takto dostanou možnost vystoupit zástupci 18 stran na místo protěžovaných 5! Tento návrh je minimem korektnosti. Správné by bylo navýšit počet speciálů o tři tak, aby prostor dostaly všechny strany.

Výzva občanům a všem stranám
BRAŇME DEMOKRACII - požadujme rovné podmínky


V souvislosti s EU slýcháme často o její nedemokratičnosti. Co se však děje u nás doma? Denodenní mediální politická manipulace systematicky a bez uzardění realizovaná vedením ČT, které slouží pouze svým poslaneckým chlebodárcům. Zaměstnanci ČT (Komers a spol) mlčí, stávku, anti vypnutí ČT neplánují, asi chtějí klid na svoji dobře odváděnou práci.
Přijďme 11.5. v 10h před sídlo ČT, Kavčí hory, vyjádřit svůj názor. Člověk má jen ta práva, která si hájí!


____________________________________________
Přílohy


1) 4. květen 2009 8:29
Vážený pane,
Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání byl doručen Váš e-mail, který bude předložen Radě na nejbližším možném zasedání, kde Rada rozhodne o dalším postupu. Pokud Rada rozhodne o zpracování analýzy pořadu, proti kterému směřují Vaše výtky, najdete o tom informaci v rámci tiskové zprávy ze zasedání Rady. Tiskové zprávy z jednotlivých zasedání Rady jsou zveřejňovány s minimálním odstupem po skončení zasedání na internetové stránce Rady na adrese http://www.rrtv.cz/.
Za Vaši zprávu děkujeme.

_______________________

2) Mgr. Milan Fridrich
ředitel zpravodajství ČT
V Praze dne 24. dubna 2009

Vážený pane Hamerský,
dovolte mi pozvat Vás a představitele Vaší politické strany ke spolupráci na projektu zpravodajství a publicistiky České televize k volbám do Evropského parlamentu. Projekt vychází z úspěšného nedělního diskusního pořadu České televize Otázky Václava Moravce a mimořádných vydání Otázek Václava Moravce Speciál, které jsme vysílali před volbami do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2006 a do krajských zastupitelstev v roce 2008.

Tentokrát bude Česká televize vysílat tři mimořádné pořady OVM Speciál (v ČR se volby konají v pátek a sobotu 5. a 6. června, sčítání hlasů začíná v EU jednotně v neděli 7. června v odpoledních hodinách). Kromě „běžného“ dramaturgického předvolebního zaměření, tedy představení kandidátů, stran a jejich volebních programů, zohledníme ještě aspekt uplynulého prvního „českého“ volebního období do EP, tedy vlastně mapování činnosti prvních českých europoslanců, jejich zkušeností, vlivu na evropskou politiku, místo v ní atd. Proto do 1., „retrospektivního, bilančního“ dílu pozveme volební lídry politických stran v EP z roku 2004. (Před pěti lety, kdy na Česko připadalo 24 mandátů, zvítězila ODS, která tehdy získala devět křesel. Druzí skončili komunisté se šesti mandáty, třetí SNK ED se třemi. Po dvou europoslancích získaly ČSSD, KDU-ČSL a hnutí Nezávislí.) Kritériem výběru účastníků na pódiu do zbývajících dvou „klasických“ speciálů budou dva na sobě nezávislé předvolební agenturní průzkumy, které zadá a bude financovat Česká televize. Hosty 2. dílu budou „dvojky“ na kandidátkách politických stran, které by pravděpodobně získaly více než pětiprocentní volební podporu. Maximální počet hostů na pódiu je šest. Pokud by ještě nějaké další strany alespoň v jednom z průzkumů získaly podporu blížící se pětiprocentní hranici, dali bychom jejich „dvojce“ možnost vystoupit na telemostu nebo bychom zaručili možnost delšího vystoupení v rámci „divácké“ diskuse. Hosty 3. dílu budou „jedničky“ na kandidátkách. Do publika pak budou pozváni zástupci všech politických stran, které prošly i neprošly sítem volebních průzkumů, a samozřejmě veřejnost, zástupci sdělovacích prostředků atd. S předpokladem, že politické strany budou mít zájem o maximální účast svých příznivců – tak jak tomu bylo ve všech předcházejících volebních OVM Speciálech.

Všichni účastníci debat budou předem seznámeni s okruhem možných témat a s rámcovou dramaturgií jednotlivých pořadů. Tak jako vždy počítáme s minutovou výpovědí jednotlivých kandidátů bez přerušení, vstupem sociologa, případně politologa. První část pořadu bude věnována debatě moderátora s hosty na pódiu, druhá pak otázkám z publika.

Vysílání:
1. díl (retrospektivní) 19. května – Praha
2. díl (dvojky na kandidátkách) 26. května – Brno
3. díl (jedničky na kandidátkách) 2. června - Ostrava

Vysílací čas:
Úterý, ČT2, 21:30 až 23:00

Pořad je v gesci Redakce aktuální publicistiky ŘZ - šéfredaktor J. Vondráček, vedoucí dramaturg Č. Franěk, asistent Dalimil Novák

Můj dopis je oficiální pozvánkou k vysílání (či účasti v publiku, pokud vaše politické uskupení neobsadí přední místa v průzkumu volebních preferencí), které, jak věříme, by mělo zvýšit povědomí občanů ČR o smyslu a činnosti Evropského parlamentu a samotných českých „europoslanců“.

S úctou
Mgr. Milan Fridrich
ředitel zpravodajství ČT
ŘETELSTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ
ČESKÁ TELEVIZE
Kavčí hory
140 70 Praha 4
tel.: + 420/261 135 501
fax: + 420/261 135 565
www.ceskatelevize.cz; www.ct24.cz