Volby Home English

petice: Legalizace eutanázie (II. návrh zákona)

1. 5. 2009 - x

více na portálu www.eutanazie-dobrasmrt.cz

Druhý návrh zákona „o důstojné smrti“

Liberálové.CZ, za účasti MUDr. Pavla Bočka (předseda FN Kapka naděje, Motol), dnes představili návrh zákona o důstojné smrti (eutanázii). Návrh byl dále konzultován s MUDr. Pafkem (Motol).
Jde o druhý návrh zákona, který navazuje na původní předlohu liberálů z roku 2007, kterou odmítli v září 2008 senátoři.

Rozdíl mezi verzí I. (Belgie) a II. (Švýcarsko) je zpřesnění pojmů a především zúžení eutanázie pouze na asistovanou a odstranění aktivní eutanázie z návrhu. Lékař podle této verze nemůže „vyvolat ukončení života“, např. u lidí v komatu, může pouze „napomoci“ (asistovat) umírajícímu v ukončení života.

PETICE
Liberálové.CZ spustili petici s cílem zajistit maximální podporu veřejnosti pro předložení návrhu zákona nové Poslanecké sněmovně po říjnových volbách.
ZDE >> http://www.ikhb.cz/main.php?show=eut

Liberálové.CZ jsou jedinou českou politickou stranou disponující dvěma verzemi návrhu zákona (širší, užší) o důstojné smrti. Budou usilovat o rozšíření skupiny podporovatelů v hlavních politických stranách (např. poslanci D,Rath, B.Šťastný).

Uzákonění eutanázii v ČR dlouhodobě podporují dvě třetiny populace a liberálové chtějí oprávněné volání veřejnosti po rozšíření práv a možností volby v této oblasti právně ošetřit tak, aby odchod ze života pro trpící mohl být důstojný. Odkládání řešení tohoto problému považujeme za nemilosrdné a pokrytecné.

Pavel Boček podporuje návrh, protože „se za 16let praxe v ČR a USA přesvědčil o potřebnosti této možnosti.“