Volby Home English

Železný, nelži a odstup

20. 5. 2009 - tiskové stanovisko - - L i b e r á l o v é . CZLiberálové.CZ vyzývají kandidáta Vladimíra Železného z Nezávislých demokratů na kandidátce Libertas s.r.o., aby odstoupil z voleb do Evropského parlamentu protože,
 • byl odsouzen za úmyslný trestný čin
 • slíbil (při lákání Svobodným) i Tlustému, že odstoupí a především
 • za školáckou lež, kterou několikrát opakoval v médiích

  x


  Naposledy v Otázkách Václava Moravce 19.5.2009 po otázce zástupce liberálů se pokusil zesměšnit moderátora tvrzením, že nezná zákon a že se kandidát sám nemůže vzdát kandidatury. Železný: "vy nemůžete jít na ministerstvo a vyškrtnout se z kandidátky".
  Ano, některé české zákony jsou absurdní a fakticky nejsou zákony, např. nacionální paskvil - zákon Edvard Beneš se zasloužil o stát. Zákon o volbách do EP je však ve svém §24 jednoznačný. Proto můžeme stejně jednoznačně řící Železný lže!

  Pane Železný, přestaňte konečně snižovat již tak bídnou úroveň české politiky a bez prodlení odstupte z voleb. Oddechne si veřejnost i vaši anti-evropští kolegové z kandidátky Libertas s.r.o.


  _Příloha_______________________________________________

  Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
  § 24
  Vzdání se a odvolání kandidatury
  (1) Kandidát se může písemným prohlášením doručeným do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Tato prohlášení nelze vzít zpět.

  (2) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno před registrací kandidátní listiny, kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku a Ministerstvo vnitra změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady.

  (3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku hlasování do Evropského parlamentu se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb.