Volby Home English

Euro co nejdříve!

25. 5. 2009 - tiskové stanovisko - - L i b e r á l o v é . c z


MilanH


„Po léta jsem byl vůči rychlému přijetí eura skeptický. Nyní jsem názor změnil, protože rizika z rychlého přijetí eura jsou menší než rizika vyplývající z katastrofických scénářů ekonomického vývoje. Co nejrychleji bychom měli vyslat jasný signál, kdy chceme euro přijmout.“ Vladimír Dlouhý, LN 16.4.2009

EURO CO NEJDŘÍVE !

MilanHLiberálové.CZ vyzývají představitele ČSSD, ODS a nové vlády k co nejrychlejšímu přijetí eura v ČR.

Odmítáme oddalování přijetí eura z ledna 2013 z pochybných důvodů prohlubování zadlužování ČR, díky nekompetentnímu řízení státu.
!! HN 25.5.2009: Ministr financí Eduard Janota po jednání vlády uvedl, že v roce 2010 by měl být deficit 165 miliard, v roce 2011 160 miliard a v roce 2012 156 miliard korun.

Vláda opírající se o ČSSD, ODS a ocásek SZ nás vede ke státnímu bankrotu jako v Lotyšsku a Maďarsku!


Prvním krokem musí být okamžité stanovení závazného termínu přijetí eura v roce 2013. Samotná příprava na přijetí eura je podle nás nejlepším "sebedisciplinujícím" nástrojem proti nezodpovědnosti politiků při jejich snaze kupovat si (současné) voliče v budoucnu splácenými dluhy. Liberálové ví, že samotná otázka fungování eurozóny a vhodného načasování našeho vstupu je z ekonomického hlediska složitá a nejednoznačná. Role eura v krizi -pomoc/její prohloubení- je předmětem ostrých polemik. Naše rozhodnutí je politické.

a) v přístupové smlouvě k EU jsme se zavázali usilovat o co nejrychlejší přijetí eura (slušné státy a slušní lidé závazky plní)
b) přínos pro stabilizaci české ekonomiky v době ekonomické krize je nesporný
c) na příkladu Slovenska se můžeme poučit a připravit
d) současná politická reprezentace je odpovědná za realizaci

MilanH


EURO
  • Euro je název společné měny, kterou 1. ledna 1999 zavedlo jedenáct států Evropské unie (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko a Španělsko) a o dva roky později také Řecko.
  • Od 1. ledna 2007 se euro stalo národní měnou ve Slovinsku, od 1. ledna 2008 na Kypru a Maltě a od 1. ledna 2009 rovněž na Slovensku.
  • Při vzniku eurozóny euro existovalo pouze v bezhotovostní formě a po tři roky obíhalo společně s národními měnami. V podobě bankovek a mincí obíhá od 1. ledna 2002.
  • Eurobankovky existují v nominální hodnotě 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Euromince mají hodnotu 1, 2, 5, 10, 20, 50 centů a 1 €, 2 €.

    ____________________________

    více na portálů >>zavedenieura.cz