Volby Home English

ČT bude prošetřováná z porušení zákona

2. 6. 2009 - tiskové stanovisko - - L i b e r á l o v é . CZ

x


Od: Info
Datum: 2. červen 2009 15:40
Předmět: Re: Liberalove.CZ: Branme ferovou politickou soutez, pred manipulaci CT -11.5. u CT demonstrace
Komu: Milan Hamersky

Vážený pane Hamerský,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání projednala na svém 9. zasedání ve dnech 12.–14. května 2009 na základě Vaší stížnosti případ změny dramaturgického plánu České televize při projektu zpravodajství a publicistiky k volbám do Evropského parlamentu.
Rada celou věc podrobila důkladné diskuzi, přičemž vzala v úvahu veškeré sporné momenty, které byly příčinou Vaší stížnosti.

Mohu Vás informovat, že Rada zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť změnou dramaturgického plánu při projektu zpravodajství a publicistiky k volbám do Evropského parlamentu se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko–publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. O výsledku vedených správních řízení se můžete informovat v tiskové zprávě, uveřejňované vždy po každém proběhlém zasedání na našich webových stránkách, viz http://www.rrtv.cz/.

Děkuji Vám za Váš podnět. Mohu Vás ujistit, že Rada průběžně monitoruje vysílání všech provozovatelů a vyhodnocuje, zda jsou v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., a pokud dojde k závěru, že došlo k porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, uplatní vůči provozovateli příslušné postupy v souladu se svými pravomocemi.

S pozdravem
Doc. JUDr. Alena Macková, PhD.
místopředsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

_______________________________________

11.5.2009, Liberalove.CZ
Komu: Alice.Ohlsenova@ceskatelevize.cz
> Komu: RRTV, RCT, vedeni CT
> verejnost, politicke strany, media
______________________________________________

Stanovisko Liberálové.CZ k "pozvánce České televize",
Braňme férovou politickou soutěž, před manipulací ČT
______________________________________________

>

x

Volby jsou slavností demokracie v níž si občané vybírají pro sebe a své děti budoucnost. Chceme jen a pouze to, aby tato soutěž byla férová, což mimo jakoukoli rozumnou pochybnost není.
> Aby si veřejnost mohla udělat obrázek o nabídce jednotlivých stran, musí mít elementární možnost se s ní seznámit. Česká televize má ze zákona uloženou povinnost informovat vyváženě, jak si to představuje v praxi vidíme denně. Stále stejné, provařené obličeje. V rámci volební kampaně musíme hájit svá práva a odmítnout manipulaci.

> Otázky Václava Moravce speciál (viz priloha)
> Podmínky stanovené vedením České (poslanecké) televize jsou úmyslně nastaveny ve prospěch současného politického establishmentu. Pravidla nejsou spravedlivá, ani rovná, ale účelová a manipulativní.
> Zástupci ODS a ČSSD dostávají na obrazovce ČT stovky minut k prezentaci své politiky a navíc se jim ještě přihodí několik speciálů, aby svoji dominanci umocnili.
> Připomínáme do očí bijící manipulaci ČT před krajskými volbami 2008, ve všech diskuzích byli zástupci SZ, kterým "nezávislé průzkumy" dávaly až 12%. Neuspěli ani v jenom ze 13 krajů! Naopak několik menších subjektů uspělo navzdory průzkumo-mediální manipulaci. V roce 2004 při volbách do EP volilo 31% občanů mimo sněmovní strany a dvě nové kandidátky uspěly -11%, 8,3% !

> Požadavek strany Liberálové.CZ Navrhujeme férový, nestranný systém

Zachovat tři plánované diskuze v daných časech a místech. Hodinu před živým vysílám vylosovat z přítomných zástupců stran 6, kteří se stanou panelisty. Při druhém a třetím vysílání budou z losování vyřazeny ty strany, jejíž zástupci již vystoupili v předchozích speciálech OVM. Takto dostanou možnost vystoupit zástupci 18 stran na místo protěžovaných 5! Tento návrh je minimem korektnosti. Správné by bylo navýšit počet speciálů o tři tak, aby prostor dostaly všechny strany.