Volby Home English

Eurovolby a liberálové

3. 6. 2009 - ceskamedia.cz

ceskamedia.cz

_________________________________________
do textu vloženy upřešňující glosy LIB:
_________________________________________

Volby do Evropského parlamentu pociťujeme na každém kroku: podél silnic je čím dál víc billboardů a tyto billboardy obsahují čím dál méně věcných informací a čím dál více osobních útoků, a to napříč politickým spektrem. Vedle klasických forem kampaně se ale prosazují moderní formy komunikace, účinné zejména u mladých příjemců: nejlíp to bylo vidět na několikadenní vajíčkové kampani na Facebooku. Internet začíná konečně být vnímán jako podstatný nástroj oslovení publika a interaktivní rozpravy s ním. Je jen otázkou času, kdy se většina politické propagace přesune na web – a k radosti mnohých z nás přestane v takové míře jako doposud zamořovat veřejný prostor.

Pokud bychom měli hodnotit webové prezentace jednotlivých stran ucházejících se o mandáty v Evropském parlamentu, pak k těm zajímavějším určitě patří stránka Liberálové.CZ. Je výrazná graficky, barevně i obsahově, přehledně a strukturovaně vede návštěvníka tak, aby vzal na vědomí akcenty a zapamatoval si hlavní hesla či teze. Určitě to není stránka fádní a zaměnitelná, už proto, jak různorodé a mnohdy i protichůdné programové body nabízí.

Namátkou:
dekriminalizace návykových látek, zrušení Benešových dekretů, legalizace euthanasie, nastolení Spojených států evropských… Přičemž to poslední heslo je zároveň hlavním bodem eurokampaně Liberálů.cz.
Jak si to představují v reálu? Čtěte sami z programových cílů:
- překonat propast národních egoismů (zájmů) vytvořením federálního státu – po vzoru Švýcarsko a USA,
- prosadit politizaci evropských institucí jako řešení demokratického deficitu (evropské politické strany, přímo volený prezident, druhou komoru EP vytvořit z Výborů regionů),
- zavést společné politiky -zahraniční, bezpečnostní, energetickou,
- rozšířit EU o státy z území bývalé Jugoslávie a úzkou spolupráci s Ukrajinou a zeměmi z Kavkazu atd.

To jsou možná i líbivé (aspoň pro někoho) cíle, ale jejich reálnost je daleko za hranicí představivosti toho, kdo ví, na jakých základech a jak funguje dnešní Evropa a co prosazují a chtějí její hegemoni, Německo a Francie. Navíc je to v příkrém rozporu s jiným požadavkem Liberálů.cz, a to co nejrychlejší ratifikací a přijetím Lisabonské smlouvy. Ta totiž v žádném případě nepřipouští zmenšení pravomocí nevolených orgánů, zejména Evropské komise, a tedy oné debyrokratizace EU, po níž Liberálové.cz volají. Nadto přijetí LS zásadně koliduje s dalšími požadavky Liberálů.cz, např. zrušení společné zemědělské (dotační) politiky EU .
LIB: a) LS podporujeme s výhradou a chceme EU nahradit USE, b) s omezením dotací zemědělcům se počítá od 2017 -jestli je to reálné je jiná otázka

Liberálové.cz se odvolávají na ideový odkaz českého politika a novináře Karla Havlíčka Borovského - na stránkách Institutu KHB, který je veden lídrem Liberálů.cz Milanem Hamerským, čteme např.:
„Havlíček vycházel z přesvědčení, že základem všeho je dostatek svobody a že svobodu si musí každý hájit sám, jinak o ni muže přijít.“ A dále: „V dnešní době, nepochybně složitější, než byla ta Havlíčkova, občan – jednotlivec se nemůže sám efektivně bránit všem možným pokusům směrujícím k omezení jeho svobody a zkrácení jeho práv. Státní moc, která má být garantem svobody, zároveň představuje její možný zdroj ohrožení. Je proto potřeba soustavné, cílené a organizované působení k hájení soukromých zájmu jednotlivců, a to v oblasti základních práv a svobod.“
Jak si tyto jistě pěkné teze ale srovnat s jedním z programových cílů strany, který nabízí „Ideje místo ideologií“? Což ideologie není složena z idejí a zároveň z metod, jak tyto ideje hájit a dosahovat jejich realizace? A jak lze dosahovat individuálních svobod, budeme-li dobrovolně sešněrováni sítí nadnárodních eurosměrnic, předáme bruselským úředníkům další a další kompetence a o našich individuálních osudech, a tedy i o míře vlastní svobody pak budeme samo rozhodovat ještě méně než doposud?
LIB: Liberál pokládá dělbu moci (postavení různých složek proti sobě) za základní formu nochrany práv a svobod, EU svobodu jednotlivce posiluje oslabováním domacích politiků.

Takových rozporů najdeme v programu Liberálů.cz víc. Strana si bere velmi ostře a po právu na mušku předsedu ODS Mirka Topolánka, který během posledních tří let asi 10x změnil velmi radikálně postoj k formám evropské integrace a k Lisabonské smlouvě. Liberálové.cz naopak říkají, že si jednoznačně přejí občanské referendum o LS, dokonce uspořádali na své stránce jeho zmenšenou internetovou podobu, která, pravda, přilákala za téměř půl roku pouhých 441 respondentů, z nichž se většina (zhruba 300) vyjádřila proti přijetí LS. Jistě se tento výsledek, vzhledem k malému počtu účastníků, nedá brát doslova, ale přesto: jestliže ve své vlastní anketě Liberálové.cz zjistili, že s LS občané většinově nesouhlasí, proč sami tolik usilují o její prosazení a ohánějí se přitom zájmy lidí a starostí o jejich svobody? To nedává smysl.
LIB: Dává to dobře smysl ;-), rozhodovat se mělo v referendu, kde my bychom doporučili voličům jednu z variant, jejich názor by byl závazný. Není důvod, abychom průběžně (Paroubkovsky) měnili názor podle nálad veřejnosti

Liberálové.cz také chtějí většinový volební systém do sněmovny, pravidla pro lobbing, zrušení imunity, zrušení financování stran z veřejných rozpočtů a další atraktivní opatření v pročištění zapleveleného politického prostředí. Také vyhlašují boj proti „médiokratům“…
Potíž možná ale nastane v okamžiku, když si uvědomíme, že tato nová strana je přímým výhonkem a v osobě svého šéfa Milana Hamerského i personálním klonem různých neúspěšných projektů minulosti. Hamerský byl členem ODA, spolupracoval s prominenty tzv. Čtyřkoalice, byl asistentem senátora Jiřího Zlatušky, který se definoval jako nezávislý, a spolupracovníkem dalšího nezávislého senátora Edvarda Outraty. Hamerský pak několik let vystupoval jako lídr malé strany LiRA (Liberální reformní strana). Jak si tento poměrně obsažný politický životopis srovnat s tím, co o sobě dnes říkají Hamerského Liberálové.cz na internetu: „Na politickou scénu vstupuje nová alternativa“?
LIB: 4Koalice měla 5 hejtmanů, ODA 4 ministry, Brno2006 má dodnes 2 radní, atd., některé naše projekty byly úspěšné krátce, jiné déle, a některé veřejnost neocenila vůbec, např. Tomáš Ježek neuspěl v roce 2004 do senátu na Praze 4, díky rozbíječi 4K -jistému C.Svobodovi.
Petr Žantovský