Volby Home English

Den daňové svobody v ČR

13. 6. 2009 - ihned

Konec práce na stát: Od soboty pracujeme sami na sebe Liberální institut stanovil letošní den daňové svobody na sobotu 13. června. Naopak podle společnosti Patria Finance ho Češi dosáhnou až 17. června.

Živnostníci mohou brzy platit nižší daně. ODS předložila návrh poslancům Daně, odvody, platy. Paroubek chystá po volbách útok na bohaté a úspěšnéČeši od soboty přestanou pracovat na stát. Na sobotu 13. června totiž podle výpočtů Liberálního institutu (LI) připadá den daňové svobody. To je pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby naopak veškerý příjem připadal státu.

Lidé tak letos pracovali na stát 163 dní, tedy o pět dní více než loni. Důvodem je hospodářská krize, která změnila vývoj posledních dvou let, kdy se počet dní práce na stát zmenšoval.

Podle jiných výpočtů společnosti Patria Finance připadne den daňové svobody letos na 17. června, tedy naopak o čtyři dny dříve než byl loňský odhad této společnosti.

Mírně za průměrem
ČR je se svým dnem daňové svobody za průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který v letošním roce vychází na 11. června. Z odhadů OECD pramení právě výpočty Liberálního institutu. Metodika OECD, která využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, umožňuje porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v mnoha dalších zemích.

Ze zemí, pro něž jsou dostupné aktuální odhady vývoje HDP, letos zaznamená největší propad Velká Británie. Britové si den daňové svobody připomenou 30. června, což je o celých 16 dní později než loni.

Japonsko se dnem daňové svobody 28. května se spolu se Spojenými státy (1. června) propadlo o 13 dní. O něco lépe na tom bude Itálie, kde lze očekávat posun dne daňové svobody o deset dnů na 6. července. Němci začnou na sebe pracovat 19. června a Francouzi 21. července. Naopak Slováci si letošní den daňové svobody připomenuli již 17. května.

Den daňové svobody Liberální institut připomíná z toho důvodu, že stát s penězi daňových poplatníků zdaleka nehospodaří tak opatrně a efektivně, jako by to dělali oni sami. Veřejný sektor by měl tudíž poskytovat pouze ty služby, které lze z různých důvodů jen těžko nechat na samotných jednotlivcích.

Den daňové svobody v ČR od roku 2000:
Rok Den daňové svobody Počet dní práce na stát
2000 6. června 157
2001 7. června 157
2002 11. června 161
2003 12. června 162
2004 15. června 166
2005 14. června 164
2006 14. června 164
2007 11. června 161
2008 7. června 158
2009 13. června 163
Zdroj: Liberální institut