Volby Home English

NPes: Evropa - zajištění míru jako cíl soužití

27. 6. 2009 - npes

Během I. světové války se tento model prosadil natolik, že národní elity v rakousko-uherské monarchii měly pouze jediný zájem: monarchii rozbít a vybudovat si vlastní národní státy. Kritické hlasy, které vzhledem k množství menšin v monarchii upozorňovaly na nemožnost vytvoření národních států, zástupce národních elit nezajímaly.

Eugenie Trützschler-Fügnerová
celý text na NPsu