Volby Home English

HN: Problém je, že právo se učí zastarale

30. 10. 2009 - hn

http://hn.ihned.cz/c1-38860730-problem-je-ze-pravo-se-uci-zastarale

reklama TagyVe spojení s aférou na Právnické fakultě v Plzni se dá dobře doložit množství problémů nejen z kriminální oblasti. Korupční propojení policie, advokátů a soudců s politiky a akademiky je pobuřující. Důležité jsou však i další souvislosti.

Zda bude postižené fakultě odebrána akreditace, je nejasné, jasné naopak je, že by se mělo změnit více než pouze úzké vedení jedné fakulty. Aféra podrývá nejen kredit konkrétní fakulty a univerzity, ale dochází obecně k narušení důvěry ve vysokoškolské studium.

Za desítky miliard, které plynou vysokým školám, dostává společnost zpět desetitisíce absolventů nejpodivnějších oborů. Co stvrzují některé diplomy, osvědčení a certifikáty, ví snad jen jejich držitelé. To zatím platilo především o soukromých vysokých školách. Teď kaňka ulpěla na veřejné škole.

Hlavním tématem, které by nemělo zapadnout, je obsah a způsob výuky na vysokých školách. Netečnost akademické sféry k dramatickým technologickým změnám, které mnohdy převrací i staletí ustálené výukové postupy, je zarážející. Není to problém pouze vzdělávání právníků a humanitních oborů.

Opravdu je třeba studovat vysokou školu pět let, respektive bakalářský stupeň tři roky a magisterský dva roky? Nelze srovnávat náročnost šestiletého studia medicíny a pěti let na pedagogických fakultách. "Turbostudenti" práv z Plzně stihli získat tituly i za osm měsíců. Že jde bezesporu o nepravost, je jasné z toho, že takto získali tituly dálkovým studiem při zaměstnání.

Dovolím si kacířsky tvrdit, že v denním studiu lze látku požadovanou dnes na všech čtyřech právnických fakultách zvládnout mnohem dříve než za pět let. Absolvovat magisterský stupeň by šlo i za polovinu běžné doby. Čas je dobře měřitelný ukazatel, nevypovídá však nic o obsahu a formě studia. Ty jsou rozhodující a obojí velmi problematické. Přednášky, kde se slovo od slova čtou skripta, jsou naprosto běžné. Je neúčelné zkoušet studenty z jednotlivých, neustále politiky měněných zákonů.

Studenti nejsou povětšinou příliš spokojeni s přípravou pro praxi, ve skutečnosti právnické fakulty učí a zkouší především detailní znalosti platného práva bez jakýchkoli hlubších či zobecňujících vazeb. Školy produkují "řemeslníky" práva, kteří ví, kde v počítači najdou vše potřebné.

Díky moderním technologiím už není platné právo svět vlastněný pouze experty, kam mají laici vstup uzavřený. Technologie zkracují vzdálenosti, v tomto případě mezi laiky a právu zasvěcenými. Současný systém studia právníků nenabízí vhodnou cestu na zvládnutí rozsáhlosti práva, jeho vysoké složitosti ani problematické kvality.

Právnické vzdělání potřebuje zásadní reformu tak, aby odpovídalo současné době. Snad k tomu aféra v Plzni přispěje.