Volby Home English

HN: Po XX letech jsme z nejhoršího uvnitř

28. 11. 2009 - x

Výročí XX. let, které uplynuly od Sametové či jak říkají Slováci Něžné revoluce, je vhodnou příležitostí ke kritickému bilancování. Ušli jsme kus cesty od nihilistické, šedivé společnosti zahnívající normalizace zosobňované na Pražském hradě Gustávem a v obchodem frontami na toaletní papír. Dnešní společnost je pestrá, bohatá, neklidně klipová s rychlým střídáním pocitů od euférie (Nagáno) až po „blbou náladu“.
Na hradě se střídají Václavové, jejichž fankluby a zarytí odpůrci mezi elitami neustávají ve vzájemném boji na všech myslitelných úrovních. Lid v podhradí svým občanským králům vysoce důvěřuje a na ostatní politiky nadává. Ano, jsme doma.

Letošní kulaté oslavy změny režimu nabídly množství překvapivých příležitostí k reflexi stavu našeho společenství. Velkým kladem mnohaměsíčního bezvládí bylo vytěsnění politických stran a jejich představitelů z oslav kolem 17.listopadu.
Topolánkova vláda ochotná vydávat nehorázné desítky miliónů spřáteleným reklamním agenturám na sebepropagaci typu „Vláda pro Vás“ či Česká ryba, by oslavy bez pochyby zneužila ke svému zviditelnění.

Skromnější, soukromě pořádané oslavy svojí uměřeností a zaměřením na připomínku událostí konce roku 1989 vyzněly mnohem lépe než pokusy o aktualizace a hledání odkazů „vítězného“ listopadu. I předpokládaný souboj různých interpretací tehdejších událostí mezi přímými aktéry i širší veřejností se udržel v kultivované podobě. Je na každém jakou verzi příčin událostí považuje za nejpravděpodobnější. Na výběr má nejen statečné disidenty, souboj křídel uvnitř KŠC, změnu mezinárodní situace nebo konspirační teorie pracující s CIA, KGB, atd.

Komentáři se bezpečně vyhýbali pojmenování hlavního problému s formální demokracií. Kritizovat Jeho jasnost Lid I. je zapovězeno. Konformně se pěstuje jen kritika nehodných správců.
Jistě chybí nám kvalitní právní stát, jistě čelní politici nerespektují zákony, jistě zadlužujeme se směrem k bankrotu. Jádrem našich problému však nejsou nekompetentní politici, postupná privatizace státu klany oficiálně nazývanými politické strany, nekvalitní zákony, zátěž minulosti, náboženství konzumu ani absence politické vize srovnatelné se směřováním ČR do EU a NATO. Problém není ve správcích veřejného prostoru, ale v jeho vlastnících. Ty je třeba volat k odpovědnosti.

Lid si neumí vládnost, příliš se nezajímá kdo ho zastupuje. Má-li možnost volbami vyměnit aspoň ty nejhorší politiky, obtěžuje se k nim jen třetina voličů a ta ještě navíc volí úplně tristně. Logika Oni a My je pevným základem společenského uvažování drtivé většiny veřejnosti. Za dvacet let se nastřádaly podmínky umožňující zásadní ozdravení společnosti.

Kde jsou desetitisíce absolventů zahraničních studií, čím podporuje rozvoj našeho společenství přes deset tisíc dolarových milionářů, kde se zúročuje zkušenost statisíců lidí s prací v komunální politice (65tisíc míst v 6300 obcích)? Potenciál naší společnosti není ani z daleka využit. Naštěstí klíče ke změnám nemá pouze lid. Naše budoucnost závisí na síle ostrůvků pozitivní deviace, na tom jak úspěšný bude jejich věčný souboj s převládající lhostejností, dekadencí a průměrností.