Volby Home English

Liberálové.CZ: Zrušíme Benešovy dekrety

3. 3. 2010 - tiskové stanovisko - - L i b e r á l o v é . CZ


/opakujeme naše dlouhodobé stanovisko, tz z 24.5.2009/

Liberálové.CZ jsou první stranou která chce rozumným, právně komformním a odvážným způsobem uzavřít temnou kapitolu československo-německých dějin v letech 1938-47.

Liberálové.CZ tvrdí, že tzv. Benešovy dekrety:
•jsou hanbou českého právního řádu
•jsou nacionální legislativou stojící na principu kolektivní viny
•jsou dnes nepotřebné (vyhaslé)

Jejich zrušením bychom:
•se přihlášili k demokratickému státu pod vládou práva
•deklarovali nadřazenost práv jednotlivce nad nacionálním kolektivismem
•vzali z rukou hračku německým i českým populistům (Bobošíková, KSČM)
•definitivně uzavřeli (po)válečnou historii majetkových transferů