Volby Home English

Liberálové.CZ jdou do voleb

11. 3. 2010 - tiskové stanovisko - - L i b e r á l o v é . CZLiberálové.CZ dnes jako první strana podali kandidátku pro volby do PSP na Středočeském krajském úřadě v souladu se všemi formalitami (potvrzení o uhrazení kauce, prohlášení kandidátů).
Kandidátka byla přijata zaměstnankyněmi krajského úřadu.

headline: REVIZE ÚSTAVY
Vedle tradiční (konzistentní a originální) liberální agendy v oblastech ekonomiky (jedno DPH), sociální politiky, zahraniční politiky (USE), fungování státu (9 ministerstev, 9 kraju), uzákonění asistované i aktivní eutanazie, atd., nabídnou liberálové jako podstatné téma k veřejné diskuzi, zásadní změnu pravomocí, vztahů a fungování veřejných institucí.
Nechceme ústavu účelově ohýbat a obcházet, ale promyšleně, jednorázově, komplexně pozměnit tak, aby se ČR opět stala funkční demokracií.
Existence slabé ,úřednické vlády, nezařazených poslanců, rozpadajících se stran, všudypřítomné korupce, atd. jsou výzvou k novému nastavení rámce demokracie v ČR.