Volby Home English

Podporujeme spojení MZe a MŽP

21. 3. 2010 - tisková vyjádření L i b e r á l o v é . C ZLiberálové.CZ vítají překvapivý krok premiéra, kterým pověřil ministra zemědělství řízením resortu ŽP. Podle nás by nemělo jít jen o přechodné řešení, ale o trvalou změnu doplněnou i o čast kompetencí ze (v budoucnu) zrušených ministerstev pro místní rozvoj (dotace) a kultury (památky).

Liberálové.CZ tento, tzv. rakouský model prosazují již od roku 2002. Není důvod jedněmi dotacemi podporovat produkci potravin a druhými útlum produkce, atd. Ochraně přírody může velmi prospět posílení "jejího" resortu.