Volby Home English

Liberálové: Konzistentní program TOP 09 vítáme

30. 3. 2010 - ParlamentníListy30.3.2010 20:55 - Plně schvalujeme boj proti sociálnímu deficitu.

Vítáme relativně konkrétní a konzistentní ekonomický program našich konzervativních kolegů z TOP 09. Stejně jako oni považujeme za důležité postavit se růstu deficitů při jejich současné výšši a nečekat na jejich další nárůst až do krizové situace, jaké známe z Řecka a Lotyšska.

Konkrétní návrhy "topiků" jsou na diskuzi, především se domníváme, že základní problém nákladnosti veřejné správy je v její rozsáhlosti co do počtu institucí (14 resortů na místo logických 9, 14 krajů na místo logických 9) i počtu zaměstnanců.

Plně podporujeme návrh TOP 09 na omezení státních příspěvků politickým stranám. Ústavní soud konstatoval, že jejich výše je protiústavní, návrh liberálů je na úplné zrušení a ušetření cca 500mil. ročně.

!! Narození dítěte je radost, úmrtí je smutná událost, odchod do důchodu je normální součást života. Odmítáme tyto a další život provázející události automaticky chápat jako sociální pohromy vyžadující kompenzace od státu.

S TOP 09 nás spojuje ekonomický realismus a odpor k sociálnímu populismu. Liberálové.CZ představí celý svůj program -včetně ekonomické části do 15.4.

"Ostatně soudíme..., že společnost má takové dluhy a politiky, jaké si zvolí".

odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-volicum/162281.aspx