Volby Home English

Měšec: ekonomické názory LIB, SSO, pirátů, KH, monarchistů

21. 5. 2010 - x

měšec: http://www.mesec.cz/clanky/zrusime-dan-z-prijmu-i-takove-jsou-plany-malych-stran/

Protože ale různé občanské iniciativy stále více vybízejí k tomu, abychom volili nové tváře a uskupení, rozhodli jsme se zmapovat postoj momentálních politických „trpaslíků“ ke klíčové dani.

I když si tyto strany a uskupení občas stěžují na nezájem ze strany médií, dostalo se nám odpovědi pouze od 5 kandidátů do poslanecké sněmovny (mimo již zmíněnou osmu). Nechceme generalizovat, ale jistě to u mnoha z nich vypovídá o serióznosti a ucelenosti programu. Pro někoho je volebním programem extremismus a násilí. Takový ale naštěstí zatím poslanecká křesla nepřináší. Že je třeba dělit zrna od výše zmíněných plev, ukazují následující odpovědi. Je v nich zastoupeno široké názorové spektrum mírně zleva až ostře doprava. I když se vám jednotlivé nápady nemusí líbit, rozhodně stojí za úvahu. Už jen proto, že názorová pluralita vede vždy k nejlepšímu kompromisnímu řešení. A víme, řečeno s klasikem, že politika je uměním možného. V poměrném volebním systému to platí dvojnásob.

____________________________

Liberálové.cz – současný sociální systém je pyramidovou hrou
odpovídá předseda Milan Hamerský

Jste pro zrušení konceptu superhrubé mzdy a jaký je důvod vašeho postoje?
LIB:V zásadě koncept podporujeme, oceňujeme zjednodušení a transparentnost. Účetně bychom zrušili platby zaměstnavatele a všechny je převedli na stranu zaměstnance tak, aby každý lépe viděl náklady práce a platby do pyramidových her zvaných sociální systém (penze, nemocenská, atd.)

Jste pro zavedení progresivního zdanění?
LIB:Ne, i současné zdanění je díky výjimkám nerovné.

Jste pro zachování/zrušení maximálních vyměřovacích základů u povinného pojistného?
LIB:Záleží na nastavení parametrů penzijní a zdravotní reformy. Liberálové podporují NUTNÉ zavedení druhého důchodového pilíře (povinné spoření 4+4, opt-out+plátce). Adekvátně u reformy zdravotnictví.

Jaký je váš postoj k nejrůznějším daňovým zvýhodněním a daňovým slevám?
LIB:Rušit, rušit, rušit. Výjimku si umíme představit u podpory penzijního (při)pojištění a např. jednorázového převedení stavebního spoření na penzi.

_________
.Strana svobodných občanů – daň z příjmů fyzických osob zrušíme
odpovídá předseda Petr Mach

Jste pro zrušení konceptu superhrubé mzdy a jaký je důvod vašeho postoje?
sso: Cílem Svobodných je zrušení daně z příjmů fyzických osob jako takové. Otázka superhrubé mzdy tak pro Svobodné ztrácí smysl. Nebude potřeba jakkoliv stanovovat základ daně, když nebude žádná daň.

Jste pro zavedení progresivního zdanění?
sso:Svobodní jsou proti progresivnímu zdanění. Vzhledem k plánu zrušení daně z příjmů fyzických osob jsou pro Svobodné irelevantní úvahy o progresivitě da­ně.

Jste pro zachování/zrušení maximálních vyměřovacích základů u povinného pojistného?
sso: Svobodní odmítají celý současný koncept veřejného pojištění, v němž je pojistné na zdravotní a sociální pojištění de facto daní. Svobodní chtějí zdravotní pojištění změnit na skutečné pojištění, kde sazba a pojistné plnění bude věcí konkurence a dohody mezi pojišťovnou a klientem.
Svobodní jsou pro reformu penzijního systému tak, aby pojistné přestalo být závislé na výši příjmu.

Jaký je váš postoj k nejrůznějším daňovým zvýhodněním a daňovým slevám?
sso:Svobodní odmítají výhody, výjimky a úlevy. Protože nevěří v politickou realizaci jejich odstranění, navrhují Svobodní zrušení daně z příjmů fyzických osob jako takové. S jejím zrušením zmizí i všechny úlevy a výjimky.

____________________

Česká pirátská strana – zpřehlednit, zjednodušit
odpovídá vedoucí mediálního odboru Jan Podhajský

Jste pro zrušení konceptu superhrubé mzdy a jaký je důvod vašeho postoje?
čps: Superhrubá mzda má smysl především v tom, že si zaměstnanci uvědomí, kolik ve skutečnosti se svým zaměstnavatelem odvádějí státu. Vzhledem k tomu, že ČPS chce prosazovat maximální zjednodušení daní, je tudíž koncept placení všech odvodů z jedné částky rozumný. Ještě rozumnější by bylo všechny sazby sloučit do jedné a neoddělovat sociální pojištění, daň, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění. Ve zjednodušování nám nejde o nějaký ideologický koncept, ale o snižování transakčních nákladů státu.

Jste pro zavedení progresivního zdanění?
čps: Jsme pro mírnou progresi daní. Malá progrese vede ke zbytečným transakčním nákladům. Vysoká progrese zase vytváří riziko, že lépe placení profesionálové či podnikatelé začnou zdaňovat mimo náš daňový systém.

Jste pro zachování/zrušení maximálních vyměřovacích základů u povinného pojistného?
čps: V zájmu přehlednosti zrušit.

Jaký je váš postoj k nejrůznějším daňovým zvýhodněním a daňovým slevám?
čps:Slevy na daních by měly být základním nástrojem státní podpory. Je ovšem třeba je zpřehlednit, možná zredukovat. Například distribuce dětských přídavků vyjde násobně dráž než odpovídající odpočet z daně.

______________________

Klíčové hnutí – návrat k době před „rovnou“ daní
odpovídá předsedkyně Táňa Fischerová

Jste pro zrušení konceptu superhrubé mzdy a jaký je důvod vašeho postoje?
kh: Ano, jsme pro zrušení, koncept superhrubé mzdy zahrnuje do daňového základu odvody na sociální a zdravotní pojištění, tedy „náklady“ mzdy, což je principiálně nespravedlivý model v porovnání s modelem stanovení daňového základu u osob samostatně výdělečně činných a firem.

Jste pro zavedení progresivního zdanění?
kh: Ano, jsme. Doporučuje to i známý ekonom Stieglitz.

Jaká navrhujete pásma?
kh:Návrat k pásmům před zavedením tzv. rovné daně.

Jste pro zachování/zrušení maximálních vyměřovacích základů u povinného pojistného?
kh: Jsme pro zrušení maximálních vyměřovacích základů u povinného pojistného, protože není nijak odůvodněno, aby příjmy nad určitou hranici byly vyňaty ze „všeobecných“ zákonných povinností. Zavedení stropu je prvkem nespravedlnosti.

Jaký je váš postoj k nejrůznějším daňovým zvýhodněním a daňovým slevám?
kh: Otázka je nesrozumitelná, některé daňové úlevy jsou důležité a motivační, některé naopak demoralizující. Obecně ale náš účetní a daňový systém poskytuje ve srovnání se zeměmi Evropy výrazně více možností, jak tzv. optimalizovat daňový základ a tedy platit nižší daně, nebo neplatit vůbec.

_______________

Koruna česká – inspirace Švýcarskem
odpovídá 2. místopředseda Petr Krátký

Jste pro zrušení konceptu superhrubé mzdy a jaký je důvod vašeho postoje?
kč: Ne. Koncept se osvědčil, mj. dává zaměstnancům přesnou představu o ceně jejich práce pro zaměstnavatele.

Jste pro zavedení progresivního zdanění?
kč: Nejsme. Chceme zachovat nynější rovnou daň. Perspektivně chceme zavést daň degresivní dle švýcarského vzoru.

Jste pro zachování/zrušení maximálních vyměřovacích základů u povinného pojistného?
kč: Jsme pro jejich zachování.

Jaký je váš postoj k nejrůznějším daňovým zvýhodněním a daňovým slevám?
kč: Podporujeme rodiny s dětmi, sociálně slabé, tzv. dlouhé peníze v ekonomice a drobné podnikatele. Konkrétně chceme obnovit společné zdanění manželů, zvýšit nezdanitelné minimum a hodláme umožnit nezaměstnaným přivýdělek až do výše minimální mzdy bez ztráty nároku na vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Jsme pro zachování daňové slevy na příspěvek zaměstnavatele i zaměstnance na životní pojištění a penzijní připojištění. Stejně nebudeme zasahovat do možnosti odečíst zaplacené úroky z úvěrů na bydlení.