Volby Home English

aktuální tiskové zprávy

28. 5. 2010 - x11.5.2010, Liberálové.CZ
- Navrhujeme Jana Rumla na veřejného ochránce

Jan Ruml nás svojí mnohaletou činností novináře i na nejrůznějších veřejných postech přesvědčil, že má předpoklady důstojně vykonávat funkci veřejného ochránce/ ombudsmana. Otvíráme proto veřejnou diskuzi na _FCB_ a v médiích. Na senátory a prezidenta se obrátíme až po pohřbu Otakara Motejla.

Česká republika nepotřebuje jen lepší zákony, ale především solidní instituce hodné respektu a loajality občanů. Tohoto stavu se můžeme dobrat jen když v čele důležitých institucí budou osoby morálně i odborně na výšši, jako byli v minulosti např. Otakar Motejl a Lubomír Voleník v čele NKÚ.

K veřejným funkcím je třeba přestat přistupovat jako k trafikám obsazovaným na základě pochybných obchodů (ÚHOS) nebo svévoli jedné osoby (Rada ČNB).

_______________________________________________

6.5.2010, TZ Liberálové.CZ -Million Marihuana March 8.5. v Praze
Liberálové.CZ podporují aktivity směřující k racionální politice v oblasti návykových látek

slovy M.Friedmana: "Drogy nejsou zakázané protože jsou nebezpečné, ale jsou nebezpečné, protože jsou zakázané."
- stát nemá strkat nos do nenásilného chování dospělých lidí
- represe vytváří černý trh, kriminalitu, korupci
- chceme prodej "lehkých" drog v coffee shopech jako v Nizozemí

ODKAZ: Občanské sdružení Legalizace.cz reaguje na přetrvávající prohibici marihuany v naší zemi pořádáním v pořadí již 13. ročníku Million Marihuana March – demonstrace za legalizaci konopí, která začne 8. května 2010 ve 13.hodin na Karlově náměstí v Praze a poté se průvodem přesune do parku Parukářka, kde bude pokračovat až do večerních hodin kulturním happeningem, na kterém mimo jiných umělců vystopí kapely Posmrtné zkušenosti a Propaganja či DJ Pixie. Na pódiu vystoupí také řada hostů. Kromě Jiřího X. Doležala nebo Kanaďana Ricka Simpsona, jenž proslul výrobou konopného výtažku, zde promluví i nemocní lidé užívající marihuanu k léčbě.

Demonstrace na vyjádření nesouhlasu s kriminalizací konopí si klade za cíl poukázat na novou drogovou legislativu, která i nadále diskriminuje a upírá každému občanovi naší země jeho práva a svobody na vlastní zdraví deklarované Ústavou ČR.


__________________________________________

1.5.2010, TZ Liberálové.CZ -Studentské volby
Liberálové považují únik výsledků a jejich zveřejňování médii za podraz a trapnost.


Samotný projekt hodnotíme jako užitečný nápad, jak přitáhnout pozornost studentů SŠ/prvovoličů k volbám. Kolo absurdit rozjeli socialističtí hejtmani, kteří dobře věděli, že u studentů jejich politika není příliš populární. Veřejnost dostala cennou informaci, dvacet let po změně režimu si politici ČSSD dovolí veřejně vyhrožovat ředitelům škol za jejich aktivitu. To samo o sobě je natolik skandální, že to mělo vést k protestu rodičů k hejtmanům, případně k návrhům na jejich odvolání.

Následná dohoda mezi hejtmany a pořadatelem projektu Studentské volby, nadací Člověk v tísni, že výsledky budou zveřejněny až po volbách, nám připadá jako logické řešení nastalé nedůstojné situace. Hlavní cíl přece nebyl zveřejnit naprosto nereprezentativní výsledky, ale umožňit studentům vyzkoušet si volby, dozvědět se něco o politice, politických stranách, kampaních, atd.

Jako Paroubek
Vynesení výsledků hlasování studentů z některých škol vyučujícími považujeme za klukovinu dotyčných "hrdinů", kteří se předvedli jako pokřivené vzory pro studenty, když se nám nějaká dohoda nelíbí, nebudeme ji dodržovat. Přesně tento typ chování balkanizuje naši politiků a společnost. Porušování zákonů, nepsaných i psaných dohod, vysmívání se morálce bylo doposud vyhrazeno především politikům. Opůrci ČSSD a Jiřího Paroubka, kteří vynesli výsledky ze škol, se chovají stejně a zaslouží si stejné opovržení.


__________________________

_______________________________________________

17.4.2010, TZ Liberálové.CZ, Klaus je jakobín
-k rozhodnutí Ústavního soudu ve věci důchodů

Liberálové považují překvapivé rozhodnutí ÚS za další vhodný prostředek tlaku na politiky, aby konečně přestali odkládat penzijní reformu. Nechceme vylepšovat současný průběžný model nápadně podobný pyramidovým hrám, ale naopak jej odpouštět ve prospěch systému stojícímu na fondovém principu.

Zásadně odmítáme útoky "jakobínů" (Klaus, Paroubek, Mach, apod) proti ÚS. Liberálové respektují dělbu moci, jako základní předpoklad zajištění svobody pod vládou práva. Volby nejsou obřad, kdy se politici zmocní dobyté země vydané jim na milost a nemilost.

___________________________________________

16.4.2010, TZ Liberálové.CZ,
k výběru nového guvernéra ČNB -kooperace vlády a prezidenta

Liberálové.CZ se obrací na prezidenta, aby výběr nového guvernéra ČNB konzultoval s vládou. Role ČNB je v ekonomice tak závažná, že není rozumné pokračovat v praxi prezidentské svévole, ale je třeba ji nahradit kooperací prezidenta a vlády.
Budeme prosazovat změnu současné nesystémové praxe tak, aby prezident vybíral členy Rady ČNB z návrhů vlády (případně ministra financí).
V rámci liberály připravené REVIZE ÚSTAVY zrušíme tuto výlučnou pravomoc prezidenta, dále přesuneme ze sněmovny do senátu volbu členů NKÚ a předsedy ÚHOSu způsobem opačným jak probíhá výběr členů Ústavního soudu - senát navrhne prezidentovi.

________________________________________________

15.4.2010, TZ: Odluka státu od politických stran
Rozsah financování politických stran je neústavní, jak konstatovat ÚS na podnět prezidenta Havla. Podle nálezu ÚS mají být strany "zakotvené ve společnosti a ne ve státu".
Liberálové prosazují úplné zrušení státního příspěvku politickým stranám protože dramaticky křivý politickou soutěž, zatěžují veřejné rozpočty, roztáčí spirálu nesmyslných dostihů ve výdajích stran na kampaně a pomáhá straným skrývat sponzorské dary.

Nechceme politické strany v pozici příspěvkových organizací státu. Nebránili bychom se zákazu darů politickým stranám od právnických osob. Jsme přístupni diskuzím o větší kontrole hospodaření stran, případně omezení používání billboardů v kampaních.

Vítáme a podporujeme dílčí návrh TOP 09 na snížení příspěvků politickým stranám na tři roky.

Chceme férovou politickou soutěž s uměřenou a věcnou kampaní.

_________________________________________

1.4.2010, TZ Liberálové.CZ: Socha E.Beneše
Dnešní odhalení sochy Edvarda Beneše v Brně je smutným dokladem nacionálního sentimentu a pokřivené národní mytologie, ke které se hlásí podstatná část společnosti.
Liberálové.CZ považují osobu EB za tragickou, jeho několikeré selhání drasticky změnilo českou a slovenskou historii. Má podíl na statisících zmařených životů našich občanů různých národností a vyznání, nacionalistické a znárodňovací legislativní svévoli po roce 1945, legálním komunistickém puči v roce 1948, atd.

Liberálové.CZ navrhují zrušení pa-zákona č. 292/2004 Sb., O zásluhách Edvarda Beneše.
Možná lepší než zrušení by byla novela ve znění "Edvard Beneš se zasloužil o TOTALITNÍ stát."

___________________________________________________

9.4.2010 TZ Liberálové.CZ
Podporujeme projekt Volby nanečisto organizované nadací Člověk v tísni a s úžasem sledujeme pseudokauzu, kterou kolem toho politici vytváří. Politika je věc veřejná a patří do veřejného prostoru, tedy i škol. Politici běžně na SŠ, VŠ chodí přednášet (a je to dobře), vtáhnout studenty, aby se zajímali o volby je účelné a hodno podpory.
Liberálové.CZ považují ustanovení zákona zakazující politickou činnost ve školách za přežilé a nepochopené. Připomínáme, že před rokem 1989 na školách působily výbory KSČM, ROH, apod., to chtěl zákon zrušit. Např. na VŠ v Dánsku mají mládežnické organizace politických stran svoje kanceláře bezplatně v objektech univerzit.

Liberálové.CZ děkují politikům, že na této kauze ilustrovali, jak si představují svobodu slova a volné politické soutěže. Politika jako něco závadného nepatří do škol, ale jen na obrazovky politicky kontrolovaných televizí.

odkaz na původní zprávu: http://www.mediafax.cz/domaci/3021718-Ministerstvo-skolstvi-stahuje-svou-zastitu-projektu-Volby-nanecisto

___________________________________________________

31.3.2010, TZ Liberálové.CZ
reakce na dnešní zprávě ČTK: Ministerstvo financí daňovou amnestii nevyhlásí http://www.financninoviny.cz/zpravy/ministerstvo-financi-danovou-amnestii-nevyhlasi/456674

Liberálové považují koncept jednorázové daňové amnestie, představený u nás poprvé stanou Věci veřejné, za možný a užitečný nástroj boje s šedou a černou ekonomikou.

Každý politický převrat sebou nese masivní přesuny majetku, často za hranou zákonů a etiky. Divoká léta musí skončit s pomocí jednorázových politických opatření.

Liberálové podporují razantní a provázaný postup proti nezákoným a neférovým ekonomickým aktivitám, které křiví trh a poškozují solidní ekonomické aktéry ve prospěch různých šibalů a taškářů. Placení daní není dobrovolnou aktivitou, nejsme stranou tolerující a oslavující obcházení zákonných povinností, ale stranou prosazující jejich racionalizaci.

Liberálové jako konstruktivní strana umí podpořit a ocenit zajímavé návrhy i svých konkurentů. Podporujeme návrh Věcí veřejných na jednorázovou daňovou amnestii provázaně s návrhem Strany práv občanů Zemanovci na jednorázové majetkové přiznání majetků nad 5 milionů.

Podmínky obou kroků je třeba nastavit tak, aby se výtěčníci sami dobrovolně přiznali a po zaplacení pokuty (25-50%) si mohli přiznaný majetek legalizovat. Stát získá značné finanční prostředky, policie nebude zatěžováná stíháním těchto porušení zákona, skončí praní špinavých peněz, atd.