Volby Home English

Volební program (stručná verze)

Motto:;Rozumné je svobodně žít v tolerantní společnosti a právním státě!;

SVOBODA: názorů, podnikání, cestování;
ROZUM: ve velikosti státu, podobě jeho orgánů a nákladech na jeho správu;
SPRAVEDLNOST: ochrana vlastnictví, smluvní volnost, důraz na rychlost řešení sporů;
TOLERANCE: k názorům druhých, k odlišnosti (etnické, náboženské, zdravotní, životních stylů, apod.).

1) finance

příjmy

 • rovná daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 %;
 • DPH s jednou sazbou ve výši 15 %;
 • zisky společností zdaňovány až v okamžiku jejich rozdělení podílníkům sazbou ve výši 15%;
 • zrušení všech výjimek, úlev, osvobození, daňových prázdnin apod.;
 • zrušení daně dědické a darovací;
 • zrušení odpisování, veškeré investice budou do nákladů započteny v roce pořízení v plné výši;
 • u zdravotního a sociálního pojištění pouze stanovit povinnost být pojištěn, neurčovat výši odvodů.

výdaje

 • zrušení všech dotací soukromým subjektům (průmyslu, podpora hypoték, do zemědělství, stavebního spoření, politickým stranám, apod.);
 • okamžitá důchodová reforma (pro stávající důchodce se nic nezmění, dále budou dostávat státní důchod; ostatním zaměstnancům bude stát garantovat určitou výši důchodu podle výše platu a odpracovaných let, zbytek si každý zajistí sám povinným penzijním pojištěním; nově příchozí již budou mít pouze soukromé důchodové pojištění);
 • místo současného systému mnoha druhů sociálních dávek zavedení jedné jediné.

2) vzdělání a kultura

 • financování škol prostřednictvím kupónů (podle M. Friedmana), které každý rodič na své dítě od státu obdrží a kterým zaplatí za školné v průměrné výši s možností příplatku u prestižních škol, na vysokých školách budou kupóny krýt pouze část nákladů (např. 75 %);
 • otevření SŠ a VŠ zahraniční konkurenci (pobočky zahraničních univerzit);
 • akreditované VOŠ budou moci nabízet bakalářské programy a diplomy;
 • posílení vlivu rodičů na jmenování (volby) ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ;
 • odluka církví od státu (restituce majetku, zrušení dohledu nad církvemi);
 • prodej licencí na rozhlasové a televizní vysílání formou dražby;
 • privatizace ČT1, Čro1, Čro2, regionální, ČTK;
 • ČT2, Čro6 místo koncesionářských poplatků příspěvek státu (zachování veřejnoprávní formy);
 • zrušení mediálních rad;
 • jasné grantové podmínky pro nestátní (neziskové) organizace.

3) vnitro, veřejná správa, politika

Snížení počtu ministerstev ze 14 na 9, členů vlády ze 17 na 10

 1. financí
 2. vzdělání a kultury
 3. vnitra a veřejné správy
 4. spravedlnosti a vězeňství
 5. hospodářství
 6. obrany
 7. zahraničních věcí
 8. sociálních věcí a zdravotnictví
 9. životního prostředí a zemědělství

politika

 • zrušení přestupkové imunity poslanců, senátorů, soudců a dalších veřejných osob;
 • změna funkce senátora na čestnou, pouze diety na úhradu nákladů spojených s účastí na zasedání;
 • platy ústavních činitelů stanoveny ve speciálním zákoně, zrušení všech náhrad, které v současné době poslanci pobírají, spojené s odpovídajícím zvýšením platu, který však bude zdaňován jako u všech ostatních daňových poplatníků, každé zvýšení platu tak bude nutno transparentně projednat a nebude docházet k jeho automatickému zvyšování.

prezident

 • způsob volby je podružný (oba modely mají své výhody, nelze stihnout změny právní úpravu pro přímé volby 2003, přímá volba je dražší);
 • právo veta při jmenování min. vnitra, zahraničí a obrany (tzv. silové resorty -Polsko);
 • možnost zastavit trestní řízení (před soudem) jen se souhlasem ministra spravedlnosti;
 • LIRA nabídne před volbami svého kandidáta na post prezidenta.

veřejná správa

 • do 4 let snížení stavu státních úředníků na polovinu (po vzoru Nového Zélandu), termínované smlouvy na 1–3 roky;
 • přímá volba starostů (podle vzoru Slovenska, kde to funguje již 12 let);
 • otevřená výběrová řízení na všech stupních (stejným způsobem jako dražby, za účasti médií);
 • obce plně rozhodují o své příslušnosti ke krajům (možnost změnit kraj);
 • posílení kompetencí krajů a s tím související jejich vyšší podíl na veřejných rozpočtech.

vnitro

 • okamžité zrušení víz z naší strany a jednání o reciprocitě k nám (není důvod mít víza např. pro Kanaďany);
 • racionální imigrační politika, prodej pobytových a pracovních povolení;
 • struktura policie dle krajů;
 • jmenování krajských policejních ředitelů ministrem se souhlasem krajského zastupitelstva;
 • rozšíření svobodného přístupu k informacím (bezplatnost poskytovaných informací).

4) spravedlnost a vězeňství

 • zřízení Nejvyššího správního soudu (v Plzni);
 • posílení specializace soudních senátů (obchodní, správní věci);
 • zrušení pomluvy jako trestného činu (svoboda slova), občanskoprávní ochrana;
 • tolerování regulované distribuce lehkých drog (vzor Nizozemí);
 • tolerování prostituce v režimu živnostenského zákona (vzor Rakousko);
 • tolerování euthanázie za nejpřísnějších právních podmínek (vzor Nizozemí);
 • zavedení registrovaného partnerství
 • privatizace obchodního rejstříku;
 • privatizace věznic;
 • zavedení konkurence mezi notáře - otevření přístupu pro další právníky;
 • zrušení institutu soudních čekatelů - soudce vybírat ze zkušených právníků (advokátů, notářů, státních zástupců, akademiků apod.).

5) hospodářství, byty

 • privatizace všech státních podniků či státních podílů v soukromých subjektech (České dráhy, ČEZ, Česká pošta, Český Telecom);
 • otevření konkurenci ve všech sektorech, okamžitá deregulace (energetika - opravdu důsledná konkurence, ne tzv. "kalifornský" model, železnice, telekomunikace, bydlení, zdravotnictví, školství, hazardní hry);
 • privatizace otevřeným způsobem (stejným způsobem jako dražby, za účasti médií);
 • zrušení všech státních podpor.

6) obrana

 • okamžité prosazení profesionální armády, konec základní vojenské služby od 1.1.2003, branná povinnost (povinnost bránit stát za ohrožení) zůstane zachována;
 • zrušení nákupu nepotřebných nadzvukových letadel (jsem obklopeni spojenci);
 • specializace české armády na několik oblastí (zejména na ty, kde již teď dosahujeme vysokých standardů), v ostatních oblastech můžeme spolupracovat se sousedy.

7) zahraničních věcí

 • co nejrychlejší vstup do EU;
 • zrušení přechodných lhůt, které nejsou nutné (např. zákaz nákupu pozemků cizinci);
 • rozšíření NATO o Slovensko, Slovinsko, Pobaltí, Rumunsko;
 • podpora demokracie a lidských práv ve světě (v Bělorusku, Tibetu, Africe);
 • organizování humanitární pomoci prostřednictvím nestátních organizací.

8) sociálních věcí a zdravotnictví

 • privatizace VZP;
 • zdravotním pojišťovnám stát nebude určovat, jaký rozsah péče mají platit;
 • optimalizace sítě státních nemocnic a jejich následná privatizace;
 • jedna sociální dávka (sociální podpora);
 • odstranění všech bariér pro vstup handicapovaných lidí do běžného života.

9) životní prostředí, zemědělství a regionální rozvoj

 • ochrana životního prostředí pomocí vlastnických práv;
 • precizace instrumentů ochrany životního prostředí ve správním řízení;
 • rozšíření svobodného přístupu k informacím (bezplatnost poskytovaných informací);
 • privatizace státních lesů a půdy;
 • zrušení Pozemkového fondu.