Volby Home English

Volební program LiRA pro volby 2006

       č. 4

 

   Liberálové - nová politická generace

 

 

 

   JEDNODUŠE      -    FÉROVĚ      -    DŮSTOJNĚ

    studovat, bydlet    podnikat        žít a odejít

 

          cíl

  

  první krok k účasti liberálů ve vládě 2010-15

 

 

 

priority

liberálů

z Brna

 2006

 

 

lídr

mgr.

Milan

Hamerský

    1> Vzdělání
  -školné 5000,- otevře VŠ všem
  -otevřeme ODS-KDU zrušená gymnázia v Brně
  -příspěvek na studium v zahraničí
  2> Bydlení
  -trh sníží cenu nájmů o 1/3
  -jednotné DPH na stavební práce
  -zrušení Min. pro místní rozvoj
  3 > Příroda
  -konec dotací na poškozování žp.
  -vlastnická práva ochání žp.
  -zrušit Min. zem. a agendu převést na Min. žp.

  4> návrhy zákonů - eutanázie, kouření
  -pravidla pro důstojný konec života
  -referendum o zákazu kouření ve veřejných místech
  5> Korupce
  -majetková přiznání
  -veřejně přístupná výběrová řízení
  -zrušení státního příspěvku stranám, zdaněný plat poslanců 100tis. navázaný na průměrnou mzdu, zrušení všech náhrad

  6> Penzijní reforma
  -státní pilíř
  -soukromé připojištění
  -odchod do důchodu dle vlastního uvážení


  7> Evropa
  -Spojené státy Evropské /USE
  -federace ala Švýcarsko
  -přistoupení Bulharska, Rumunska, Chorvatska

  8> e-ČR
  -9 místo 15 ministerstev, 9 místo 14krajů
  -1/2 úředníků na manažerské 1-3 leté smlouvy (ala Nový Zéland)
  -vše na internetu

  9> peníze
  -15% DPH i daň z příjmů -bez výjimek z výjimek
  -1/2 odvody států -sociální a zdravotní
  -vše na internetu

  

 

  

 

Liberál

není

 

 

 

  konzervativec /ODS, KDU  

  zelenofi(A)lový /SZ, US

  neZávislý / nez, nezdem, snked 


program – v bodech k 26.4.2006

Motto:
Rozumné je svobodně žít v tolerantní společnosti a právním státě!

principy
SVOBODA: názorů, podnikání, cestování
ROZUM: ve velikosti státu, podobě jeho orgánů a nákladech na jeho správu
SPRAVEDLNOST: ochrana vlastnictví, smluvní volnost, důraz na rychlost řešení sporů
TOLERANCE: k odlišnosti (názorů, etnické, náboženské, zdravotní, životních stylů, apod.)1) JEDNODUŠE - studovat
vzdělání a kultura


 • stát přispívá na studium v zahraničí studentům odmítnutým z důvodu nedostatku kapacit
 • financování škol prostřednictvím kupónů (podle M. Friedmana), které každý rodič na své dítě od státu obdrží a kterým zaplatí za školné v průměrné výši s možností příplatku u prestižních škol
 • otevření SŠ a VŠ zahraniční konkurenci (pobočky zahraničních univerzit);
 • posílení vlivu rodičů na jmenování (volby) ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ;
 • odluka církví od státu (restituce majetku, zrušení dohledu nad církvemi);
 • prodej licencí na rozhlasové a televizní vysílání formou dražby;
 • změna právní formy/odstátnění ČT, ČRo
 • zrušení koncesionářských poplatků, místo nich příspěvek státu na veřejnoprávní aktivity
 • zrušení mediálních rad;
 • stejný způsob financování všech organizací podle druhu činnosti nikoliv podle právní formy, zásada nediskriminace soukromých subjektů, jasné grantové podmínky pro státní i nestátní (neziskové) organizace

  2) LIBERÁLNÍ stát
  vnitro, veřejná správa, politika


  Snížení počtu ministerstev ze 14 na 9, členů vlády ze 17 na 11 (premiér, ministr pro legislativu, resortní ministři)
  1. financí
  2. vzdělání a kultury
  3. vnitra, veřejné správy
  4. spravedlnosti a vězeňství
  5. hospodářství
  6. zahraničních věcí
  7. obrany
  8. sociálních věcí a zdravotnictví
  9. životního prostředí a zemědělství

  ústavní změny
 • většinový způsob volby do PSP -ala Francie (do druhého kola postupují ti, kdo získali 13+%)
 • přímá volba starostů a hejtmanů (dle ústavy obce zastupuje zastupitelstvo), jejich odvolatelnost občany
 • posílení Senátu - nepřehlasovatelnost u kodexů (občanský, obchodní, trestní), volba předsedy NKÚ, potvrzení členů ČNB, na projednání zákona 45dní
 • zavedení tzv. klouzavých mandátů -ministr přestává být poslancem, nastupuje náhradník

  politika
 • odluka politických stran od státu - zrušení státního finacování stran
 • zrušení imunity poslanců, senátorů, soudců a dalších veřejných osob
 • změna funkce senátora na čestnou, pouze diety na úhradu nákladů spojených s účastí na zasedání;
 • platy poslanců a ministrů navýšit (100, 150), zrušení všech náhrad, které v současné době poslanci/ministři pobírají

  prezident
 • způsob volby je podružný (přímá volba je dražší);
 • právo veta při jmenování min. vnitra, zahraničí a obrany (tzv. silové resorty -Polsko)
 • možnost zastavit trestní řízení (před soudem) jen se souhlasem ministra spravedlnosti

  veřejná správa
 • do 4 let snížení stavu státních úředníků na polovinu (po vzoru Nového Zélandu), termínované smlouvy na 1–3 roky
 • podmínky pro výkon manažerské funkce ve státní správě jako v soukromé sféře
 • přímá volba starostů (podle vzoru Slovenska, kde to funguje již 16 let)
 • otevřená výběrová řízení na všech stupních (stejným způsobem jako dražby, za účasti médií)
 • možnost se bránit proti neférovým podmínkám výběrového řízení už při vypsání
 • obce plně rozhodují o své příslušnosti ke krajům (možnost změnit kraj)
 • posílení kompetencí krajů a s tím související jejich vyšší podíl na veřejných rozpočtech.

  vnitro
 • okamžité zrušení víz z naší strany a jednání o reciprocitě k nám
 • racionální imigrační politika, prodej pobytových a pracovních povolení
 • jmenování krajských policejních ředitelů ministrem se souhlasem krajského zastupitelstva
 • rozšíření svobodného přístupu k informacím (bezplatnost poskytovaných informací).

  3) PŘÍRODA
  životní prostředí, zemědělství a regionální rozvoj


 • ochrana životního prostředí pomocí vlastnických práv
 • precizace instrumentů ochrany životního prostředí ve správním řízení
 • rozšíření svobodného přístupu k informacím (bezplatnost poskytovaných informací)
 • privatizace státních lesů a půdy
 • zrušení Pozemkového fondu

  4) PRÁVO
  spravedlnost a vězeňství


 • uzákonění eutanázie za přísných právních podmínek (vzor Belgie)
 • omezení počtu přijímaných zákonů a jejich změn (omezení zákonodárné iniciativy poslanců, posílení Senátu)
 • privatizace věznic - socialisté schválili stavbu soukromé věznice
 • zrušení pomluvy jako trestného činu (svoboda slova), občanskoprávní ochrana
 • tolerování regulované distribuce lehkých drog (vzor Nizozemí);
 • tolerování prostituce v režimu živnostenského zákona (vzor Rakousko)
 • zavedení registrovaného partnerství
 • konkurence mezi soudy pro služby obchodního i dalších rejstříků
 • zavedení konkurence mezi notáře – některé služby i ostatní právníci
 • zrušení institutu soudních čekatelů - soudce vybírat ze zkušených právníků (advokátů, notářů, státních zástupců, akademiků apod.)

  5) EKONOMIKA - BYDLENÍ
  hospodářství, byty


 • bydlení bez regulací
 • třetí vlna kupónové privatizace, všechny státní podniky či státní podíly v soukromých subjektech (České dráhy, ČEZ, Česká pošta, Český Telecom)
 • otevření konkurenci ve všech sektorech, okamžitá deregulace (energetika - opravdu důsledná konkurence, ne tzv. "kalifornský" model, železnice, telekomunikace, bydlení, zdravotnictví, školství, hazardní hry)
 • privatizace otevřeným způsobem (stejným způsobem jako dražby, za účasti médií)
 • zrušení všech státních podpor

  6) ZAHRANIČÍ
 • krizi EU řešit vznikem Spojených států evropských - USE (velké Švýcarsko)
 • zrušení přechodných lhůt, které nejsou nutné (např. zákaz nákupu pozemků cizinci)
 • podpora demokracie a lidských práv ve světě (v Bělorusku, Tibetu, Africe)
 • organizování humanitární pomoci prostřednictvím nestátních organizací

  7) OBRANA
 • zřízení vojenské základny aliančního partnera (USA, VB, Turecko) v ČR
 • zrušení nákupu nepotřebných transporterů (jsme obklopeni spojenci)
 • specializace české armády na několik oblastí (zejména na ty, kde již teď dosahujeme vysokých standardů), v ostatních oblastech můžeme spolupracovat se sousedy

  8) sociálních věcí a zdravotnictví

 • privatizace VZP;
 • zdravotním pojišťovnám stát nebude určovat, jaký rozsah péče mají platit (jde o přenášení transakčních nákladů na občany, musí být stejná minimální úroveň péče ale konkurují si cenou)
 • stejné podmínky pro ziskové i neziskové nemocnice
 • odstranění všech bariér pro vstup handicapovaných lidí do běžného života

  9) PENÍZE
  !!! příjmy

 • rovná daň z příjmů fyzických osob a právnických ve výši 15 %
 • DPH s jednou sazbou ve výši 15 %;
 • zdanění rozděleného zisku společností ve výši 0%
 • zrušení všech výjimek, úlev, osvobození, daňových prázdnin apod.
 • privatizace výběru dědické a darovací daně a daně z převodu nemovitostí
 • zrušení odpisování, veškeré investice budou do nákladů započteny v roce pořízení v plné výši
 • sociální pojištění je daň na důchody současných důchodců, která se bude snižovat s postupným přechodem na nový systém penzí
 • zdravotní pojištění na komerční bázi s tím, že dětem a důchodcům a lidem bez příjmů přispívá stát na toto pojištění 90%

  !!! výdaje
 • zrušení všech dotací soukromým subjektům např. politickým stranám,
 • okamžitá důchodová reforma (pro stávající důchodce se nic nezmění, dále budou dostávat státní důchod; všem bude stát garantovat určitou výši důchodu podle výše platu a odpracovaných let, zbytek si každý zajistí sám povinným penzijním pojištěním; nově příchozí již budou mít pouze soukromé důchodové pojištění)