Volby Home English

Sjezdy Liberální reformní strany

12.12.2004 VI. Sjezd LiRA

VI. sjezd Liberální reformní strany:

 • vzal na vědomí zprávy předsedy a místopředsedy o činnosti LiRA v druhém pololetí 2004

  + LiRA svojí činností v roce 2004 výrazně přispěla k/e:
  *aspoň částečně exektivní činnosti Koordinační rady
  *spolupráci liberálů před volbami do EP
  *uspěchu Jaromíra Štetiny stažením P. Matějů
  *úspěchu krajské kandidátky LiRA-SZ na JM

  - LiRA se v roce 2004 nepodařilo:
  *uspět ve volbách do EP, základní chybu učinila US-DEU výběrem ne-lídra
  *uspět v senátních volbách, především neúspěch T.Ježka nás velmi mrzí
  *přesvědčit strany KOR, aby dodržovaly dohody k senátním volbám = ED, CZ, ODA je porušily
  *přesvědčit US-DEU o nutnosti vystoupit z vlády

  2005 = LiRA
  LiRA navrhne partnerů z ODA a CZ společný postup k připravě liberální kandidátky pro volby do Poslanecké sněmovny 2006.

  20.6.2004 V. Sjezd LiRA

  V. sjezd Liberální reformní strany v tajné volbě zvolil (potvrdil):

 • předsedou Mgr. Milana Hamerského
 • místopředsedy Ing. Martina Jareše a Pavla Weisse
 • předsedou Republikové revizní komise Lukáše Kalenského
 • předsedou Republikové rozhodčí komise Viléma Tanzera
 • schválil úpravu stanov LiRA (MV ČR potvrdilo 22.7.2004)
 • vzal na vědomí zprávy předsedy a místopředsedy o činnosti LiRA v prvním pololetí 2004 (volby do EP, KoK, příprava na podzimní volby)

  24.2.2002 I. Sjezd LiRA

  1. ustavující sjezd Liberální reformní strany

 • konstatoval, že strana byla řádně založena a zaregistrována Ministerstvem vnitra
 • zvolil předsedou Mgr. Milana Hamerského
 • zvolil místopředsedy Ing. Martina Jareše a Pavla Weisse
 • rozhodl o kandidatuře LiRA ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR
 • vyzval ostatní liberální strany - Občanskou demokratickou alianci, Cestu změny a Naději - ke spolupráci v nadcházejících volbách