Volby Home English

Proč volit liberální kandidáty?(USA)


HARRY BROWNE (prezidentský kandidát Libertarian Party U.S.A.)
překlad Jan Kuželka


Jedna z nejdůležitějších otázek, kterou si může volič jako vy položit, je poměrně jednoduchá: Chci malý vliv státu a jeho orgánů na můj život, nebo jeho růst? Chci ukončit socialistický, nákladný, plýtvavý, stále rostoucí welfare state, chci, aby vláda nadále ruinovala zdravotnictví a přitom obírala nás občany o více než 45% příjmu, aby strkala svůj nenasytný nos do mého soukromí a parazitovala na mém aktivním životě a výsledcích mé poctivé práce?

Pokud chcete menší vliv státu, je první krok k naplnění tohoto cíle jasný: Přestaňte podporovat ty, kdo se snaží vliv státu zvyšovat!!! Odvalit balvan z vašich zad nelze tím, že na něj přihodíte dvě cihly, to je fyzicky nemožné. Stejně tak nezmenšíte rozsah státu, počet vládních programů, objem prostředků státem protékajících a počet přerozdělovačů, státem zaměstnaných, když budete odměňovat a podporovat ty, kdo mají za cíl jeho nárůst. To je politicky nemožné.

Pouze když se začnete ptát, čeho chcete skutečně dosáhnout, máte šanci se tam dostat. Al Gore chtěl větší rozsah a vliv státu. Navrhoval dlouhý seznam nových vládních programů. George W. Bush chtěl také větší rozsah a vliv státu. Navrhoval stejně dlouhý seznam nových vládních programů, aby ukázal, že je stejně soucitný a solidární jako Al Gore. Jako by množství Vašich peněz, které Vám vláda sebere a rozdá (mnohdy i velmi bohatým), demonstrovalo Váš soucit a solidaritu.

Jsme jediní, kdo navrhuje menší, řádově menší stát. Chceme, aby se stát stáhl ze všech oblastí, kde způsobil nepořádek - zdravotnictví, sociální zabezpečení, vzdělávání, výkon práva a spravedlnosti, dálniční sítě, průmyslové a zemědělské dotace, zahraniční politika atd. Nejen, že jsou tyto programy v rozporu s právem a ústavou, ale přímo likvidují váš majetek, výsledek vašeho produktivního úsilí, vaše zdraví i váš život.

Osvobodit Vás od státního systému sociálního zabezpečení je jednou z našich předních priorit. Současným sociálně potřebným bude placeno z privatizace stále rozsáhlého státního majetku, zároveň nesebere stát každému z Vás 15% měsíčně na dani na sociální zabezpečení.

Chci skončit prohibici, zastavit nesmysl jménem válka drogám. Některá současná odejmutí individuálních práv jsou ospravedlňována válkou proti drogám nebo terorismu. Nemusíte s nimi mít nic společného, přesto vládu ospravedlňují k nahlížení do vašeho bankovního účtu, monitorování vašich telefonů, e-mailu apod.

Soudci ústavního soudu bych jmenoval Ty, kdo mají úctu k základním hodnotám zakotvených v naší Ústavě - právo každého člověka žít svobodný život, vlastnit majetek a svůj život a majetek chránit. Jmenoval bych jen soudce, kteří praští vládu i parlament přes prsty v každém okamžiku, kdy dojde k porušení těchto základních hodnot.

Stručně řečeno, nechci jen zpomalit či zastavit růst státu a jeho orgánů. Chci ho zásadně zmenšit. Zmenšit jak rozsah a vliv pravomoci, tak objem prostředků. Jediným obhajitelným záměrem státu bude ochrana výše zmíněných základních pilířů ústavy.

Chci abyste mohli svůj život prožít svobodně dle svých představ - ne podle představ pánů Al Gora nebo G.W. Bushe. Vy jste lidé, kteří každé ráno vstávají, jdou pracovat 8, 10 či 12 hodin denně. Jak si může někdo vůbec dovolit rozhodovat o tom, kolik si smíte vydělat a co z toho si smíte pro sebe a svou rodinu ponechat? Chci, abyste si mohli ponechat každou korunu, kterou si vyděláte a utratili ji, uspořili ji, darovali ji jen tím způsobem, který sami považujete za nejvhodnější - nejen ten zbytek, který vám politici milostivě nechávají.

Chci, abyste použili vaše peníze na jakýkoli typ vzdělání pro vaše děti, který považujete za nejvhodnější, ať už soukromou, církevní, domácí či jinou školu, aniž byste museli žebrat stát o další peníze z rozpočtu nebo zvýšení kvality poskytovaného vzdělání. Chci, abyste měli možnost využít vaše peníze pro start vlastního byznysu. Nebo abyste podpořili ty, kdo to podle vás potřebují, vaši politickou stranu, vaši církev, charitu ve městě, v rozsahu, v jakém to kvůli obrovské míře zdanění nešlo nikdy dřív.

Chci, abyste byli volní, svobodní. Chci, aby vláda vycouvala z vašeho života. Není samostatnost a soběstačnost v názorech, financích, znalostech, právě to, o co se snažíte celý život u sebe i svých dětí?

Pokud ano, proč byste volili někoho, kdo jde opačným směrem, někoho, jehož cílem je vaše menší samostatnost, nezávislost, potrestání Vaší aktivity, větší vliv státu, vyšší objem peněz o které Vás obere?

Jsem jediný kandidát, kterého cílem je pouze zmenšení rozsahu a vlivu státu. Jsem jediný kandidát, který namyšleně nehlásá, že ví nejlépe jaké služby a zboží jsou pro vás dobré, že ví nejlépe, která organizace, firma, úřad má dostat vaše peníze, a kolik z toho patří za toto přerozdělování politikům a státním úředníkům, kteří ve své postatě NIC hodnotného neprodukují.

Mohu v následujících volbách zvítězit? Zřejmě ne. Pokud však zvolíte kohokoli, kdo má zájem na větším státu, nikdy to nebude vaše výhra. Etatisté možná získají většinu hlasů ve volbách, ale vy nedostanete nikdy to co chcete a co oni slibuji. Vláda bude stále větší a stále dotěrnější - a vy jste tomu dali ve volbách zelenou! Bez ohledu na to, proč jste hlasovali pro pany Al Gora či G.W. Bushe, váš hlas bude brán jako podpora návrhu kandidáta na vyšší vliv a pravomoci státu.

I když nezvítězíme, každý hlas, který dostaneme, bude hlasem, prohlášením ve jménu zmenšení státního aparátu. Nikdo nemůže volbu liberála směšovat s volbou pro větší pravomoci státu.

I kdybychom získali jen milion hlasů, může to změnit politiku ve státech na vždy. Může to přimět tisk vážně se zabývat našimi názory a návrhy na omezeni rozsahu státu. Může to dodat odvahu dalším voličům, aby opustili ochranný stín dvou velkých stran, a může to přitáhnout milióny nevoličů, kteří vzdali svou naději na zmenšení vládní mašinérie.

Prosím, abyste si nenechali velkými stranami zničit svou budoucnost, abyste se jimi nenechali zastrašit. Zamyslete se a volte to, co s největší pravděpodobností povede Ameriku k vládě, která bude respektovat hodnoty zakotvené v Ústavě naší země. Volte kvůli sobě, ne kvůli politikům.
Volte pro svobodu.
Volte liberální (Libertarian) kandidáty.

Mr. Browne byl kandidátem Libertarian party na prezidenta v roce 2000.
Jeho články najdete na www.HarryBrowne.org.