Volby Home English

Volby2006

12. 12. 2005 - lira

TZ Liberální reformní strany - LiRA/LiberálovéČR
8.12.2005 VIII. Sjezd LiRA
==================


vzal na vědomí zprávy předsedy a místopředsedů o činnosti LiRA v roce 2005

+/ úspěchy LiRA v roce 2005:

*výrazná mediální aktivita předsedy (srovnatelná jen s lídry SNK a ED -články v celostátních+regionálních denících/mutacích 15/13/18), množství citací v médicích
*rozvoj mezinárodní spolupráce s liberály v Evropě (účast na kongresu ELDR v Bratislavě -více-, pravidelné překlady -občasníků- evropských liberálů
*připraven silný projekt pro komunální volby -Brno2006-
*posílení respektu u našich partnerů i u médií (navázání či zlepšení osobních vztahů)
*rozvoj vztahů s liberálními osobnostmi, např. Tomáš Ježek se stal čestným předsedou našeho think-tanku -Institut K.H. Borovského-
*významné rozšíření okruhu spolupracovníků o kvalitní mladé osobnosti
*uhrazení všech závazků z voleb 2004 (vůčí ODA /240tis/ a členům) a finanční stabilizace strany

-/ NEúspěchy LiRA v roce 2005:

*projekt Liberální zelená alternativa (LíZA 2006) nezískal zájem a podporu členů SZ
*spolupráce stran blízkých senátním klubům KOD a SNK k volbám 2006 nebyla efektivní
*senátoři klubů SNK a KOD neschválili spojení
*senátoři klubu KOD nezměnili fungování klubu dle současných potřeb
*krajský klub na JM politicky nepracoval

volby 2006: postoj Liberální reformní strany
LiRA pokračuje v přípravách na volební rok 2006:

a) pro volby do Poslanecké sněmovny připravujeme samostatnou kandidaturu s uceleným liberálním programem "české FDP"
( vzdělání, korupce, eutanázie, bydlení, příroda, penze, e-ČR, USE, Kč),
předem nevylučujeme spolupráci s a) konzervativně-liberální kandidátkou -SNK-ED- (naši nabídků znají), b) za určitých podmínek i s kandidátkou US-DEU+ODA
- rozhodnutí padne v lednu

b) v senátních volbách postavíme či podpoříme více kandidátů
c) v komunálních volbách je prioritou -Brno2006-, dále Praha a Jaroměř