Volby Home English

Jsme pro základnu!

22. 8. 2006 - lira

Liberálové podporují -viz-
------------------

Stále více lidí se nás ptá: Proč vznikla tato iniciativa? Jsme placeni vládou USA, tajnými službami či českými politickými stranami? Ne, ani jedna z možností není správná. Celý projekt založila skupinka studentů vysokých škol jako reakci na dříve vzniklou iniciativu proti základnám, píše Tomáš Čáslavka.

Vadilo nám že se v médiích začal vytvářet obraz o tom že všichni Češi jsou proti umístění americké základny na území České republiky. Vadilo nám že se píše jen o strachu a problémech spojených s existencí základny. Vadilo nám že veřejnost nemá žádný “protipól”. Vadil nám styl celé kampaně, neustálé předhazovaní pouze negativních důsledků pro Českou republiku. Netvrdíme, že základna přinese pouze pozitiva, ale je podle nás důležité vést debatu věcně a férově, bez zbytečných emocí a neodůvodněného strašení. A už vůbec neakceptujeme argumentaci různých komunistických nebo pseudokomunistických hnutí o ztrátě suverenity a podrobení se cizímu státu. Lidem v organizacích, které vyznávají ideologie, za nimiž jsou miliony mrtvých a stamiliony trpících, bychom naslouchat neměli.

Jsme si vědomi že z našeho členství v NATO nevyplývá pro Českou republiku žádná povinnost základnu na našem území povolit. Jsme si vědomi že případná existence základny může přinést jistá rizika, podobně jako tomu bylo se stanici Rádio Svobodná Evropa či postojem České politiky vůči konfliktu kolem karikatur atd.

Přesto jsme názoru že postavení základny na území ČR by bylo správné. Ekologická ani bezpečnostní rizika člověk nemůže nikdy vyloučit, jedno jestli se jedná o stavbu základny nebo stavbu elektrárny. Netvrdíme že souhlasíme slepě s veškerou politikou USA, ale zároveň jsme si vědomi že nebýt Ameriky, osud celého starého kontinentu by se vyvíjel naprosto odlišně. Byly to právě Spojené Státy, které Evropu třikrát zachránily. Stačí si vzpomenout na obě světové války, potřetí tím že jejich politika vedla k pádu komunismu ve Východní Evropě. Věříme že právě spojenectví s našimi západními partnery upevní směřování naší země. I v případě postavení protiraketové základny na našem území nadále zůstáváme suverénní zemí, která si sama určí svůj osud. Není pravda, že protiraketový systém bude chránit pouze Spojené státy. I když ho samy za své peníze budují. Je těžko představitelné, že by americké základny odmítly sestřelit jadernou raketu mířící na Moskvu, Paříž nebo Řím, pokud k tomu budou mít prostředky. Protiraketové základna tak jednoznačně zvýší bezpečnost naši i našich partnerů.

Někdy je nám vyčítáno že jsme naším postojem proti Evropské unii a chceme vytvořit konflikt EU vs. USA. Není to pravda. Iniciátoři této petice jsou názoru že evropská integrace přinesla mnoho pozitivního pro celý kontinent ale nesouhlasí s veškerou politikou EU. Slýcháme že základna by měla být evropská a ne americká, k tomu stačí snad jen říci že bychom nebyli ani proti evropské základně, kdyby se ovšem o nějaké vůbec uvažovalo. Další, často předhazovaný argument je, že v současné době státy jako Irán, KLDR, Sýrie atd. nejsou schopné nás či naše spojence nějak vážněji ohrozit. I za předpokladu že by to byla pravda, neznamená to, že základna by se měla začít stavět až v době kdy by tyto státy takového útoku schopné byly.

O iniciativě www.prozakladnu.cz se zatím moc nemluví. Je to způsobené i faktem, že se o celý projekt jak časově, tak finančně starají pouze studenti, nemáme prostředky a mediálně známé osobnosti které by dělali reklamu celé iniciativě. I přesto přibývají stále nové a nové podpisy, za které jsme velmi vděčni.

Naším cílem je demonstrovat, že v České republice jsou lidé, kteří podporují americkou základnu, lidé jimž je bližší spojenectví s USA než spojenectví s Iránem či jinými nedemokratickými režimy, lidé, kteří vědí že svět bez válečných konfliktů by byl světem lepším, ale také vědí, že politika appaesmentu již v české historii jednou selhala.

Tomáš Čáslavka, -www.prozakladnu.cz-