Volby Home English

"Popírač holocaustu" v SRN

21. 2. 2007 - lira

TZ LiRA/LiberálovéČR
Liberální reformní strany
Prohlášení k odsouzení „popírače holocaustu“ Ernsta Zündela
==================================


Dne 15. února tohoto roku byl v Německu odsouzen k maximálnímu pětiletému trestu odnětí svobody takzvaný popírač holocaustu, pan Ernst Christof Friedrich Zündel. Zündel publikoval několik knih, ve kterých zpochybňuje existenci židovského holocaustu a obdivně se vyjadřuje ke skutkům a osobě Adolfa Hitlera. Tyto činnosti jsou ve většině evropských zemí trestným činem.

Liberální reformní strana, jakožto představitelka liberálního politického směru, zásadně nesouhlasí s kriminalizací názorů, a to jakýchkoli, včetně popírání holocaustu. Jakkoliv nacistickou ideologii odsuzujeme jako zločinnou a v přímém protikladu k našemu politickému přesvědčení, zpochybňovaní holocaustu považujeme za ubohé, jsme hluboce přesvědčeni, že svoboda slova je jednou z nejvyšších hodnot*, a cítíme tedy povinnost vyjádřit nesouhlas s odsouzením pana Zündela pro jeho výroky.

(*hranice svobody slova dle liberálů
a) v rovině soukromého práva – poškozená osoba či osoby mohou vysoudit, např. omluvu či finanční náhradu,
b) v rovině veřejného/trestního práva – jde o projevy, které vyzývají k agresi vůči právům druhých (majetku, zdraví, životu)
---------------------------------------------------

Srovnej – kauza Zítko: -TZLiRA2002-