Volby Home English

Podnět na odvolání primátora Plzně

18. 2. 2008 - lira

TZ LIBERÁLNÍ REFORMNÍ STRANY
Podnět na odvolání primátora Plzně
__________________________________

Žádáme tímto podnětem zastupitele města Plzně, aby v souladu s jednacím řádem na jednání zastupitelstva 28.2. navrhli zařadit, schválili zařazení, a projednali bod: "návrh na odvolání primátora". Odůvodnění: za protizákonné jednání v souvislosti s jeho svévolným zákazem pochodu Plzní v lednu 2008.
Upozorňujeme zastupitele Plzně, že odmítnutím našeho podnětu, se mohou vystavit riziku stíhání pro "schvalování trestného činu" (TZ 140/1961Sb., § 165 Schvalování trestného činu, (1) Kdo veřejně schvaluje trestný čin nebo kdo veřejně vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok).

LiRA považuje známé názory svolavatele inkriminovaného pochodu (exčlena ODS) za odpudivé. Za nepřijatelné však považujeme, aby primátorem města Plzně (člen ODS) mohl být člověk vědomě porušující zákony za plného souhlasu zastupitelstva.

_______________________________________

21.1.2008 - TZ LIBERÁLNÍ REFORMNÍ STRANY
Výzva ODS: odvolejte primátora Plzně za úmyslné porušení zákona
______________________________________


LiRA vyzývá ODS, aby jako vládní strana zodpovídající, mimo jiné, za resorty vnitra a spravedlnosti, prokázala svůj respekt k ústavnímu pořádku a právnímu řádu ČR (nikdo nesmí být nad zákon), odvolala svého funkcionáře z postu primátora Plzně a distancovala se od jeho postupu!

Liberálové již v listopadu 2007 upozorňovali, že zákaz pochodu radikálních nacionalistů 10.11. v Praze ohrožuje svobodu, je minimálně na hraně zákona a listiny práv a posílí tendence k dalšímu omezování politických svobod.

V Plzni úřednící magistrátu "statečně" odolávali nátlaku politické poptávky po zákazu, ale jen do chvíle, kdy primátor z konzervativní ODS zavětřil, že:
a) porušením zákona nic neriskuje
b) u veřejnosti toužící po pořádku může jen získat
c) politici, včetně mateřské ODS, ho podpoří.

Primátor Plzně mohl pro omezení svobody shromažďování použít zákoný postup, úmyslně však překročil zákon a zákaz vydal tak (méně než tři dny před pořádáním akce), aby svolavatel nemohl využít práva na soudní přezkum jeho rozhodnutí.

Liberálové zásadně nesouhlasí s názory extrémistů nacionálního zaměření ať již z různých obskurdních skupin či jim blízkých politiků.
Odmítáme však svévolné porušování zákona a to především z řad čelných politických reprezentantů.


____doplňují informace___:
kauza Bém a spol. byla zatím státním zastupitelstvím odložena ...
-zdeVíce- trestní oznámení, rozhodnutí soudu, článek v LN, atd.