Volby Home English

kauza POCHODY

10. 11. 2007 - lira

Liberálové považují svobodu shromažďovaní za jednu ze základních. Naopak za zásadní ohrožení svobody považují svévoli státní správy a její nadbíhání veřejné poptávce v rozhodování o právech a svobodách.

KAUZA zákaz POCHODŮ /Praha, Plzeň

___LiRA do kauzy vstoupila :___


A / média -články, TV
1.2.2008, HN -Naši užiteční hnědí radikálové-
25.1.2008 text blízký našemu pohledu -NPes-
23.1.2008_TV o Plzni -ČT1večerník-
5.11.2007 -LN- a 19.11.2007 -Deníku_Rovnosti-
19.11.2007_TV -ČT_politické spektrum-

B / tiskové zprávy

18.2.2008 k Plzni -zde- Podnět zastupitelům k odvolání primátora
21.1.2008 k Plzni -zde- ODS, odvolej primátora
26.11.2007 k Praze -zde- Zneužití pravomoci -Bém a spol.

C / 13.11.2007, trestním oznámením na Béma za možné zneužití pravomoci veřejného činitele -zde_text-
Městské státní zastupitelství to předalo na Obvodní, které to ... (překvapivě) odložilo.


___SOUDY___

21.2.2008 NSS zamítl kasační stížnost primátora Plzně a potvrdil rozhodnutí soudu o protiprávnosti zákazu pochodu

24.1.2008 NSS dostal doplnění žádosti o informace
5.1.2008 Magistrát zamítl podat informace - zvažujeme žalobu.
17.12.2007 poždádala LiRA Magistrát Prahy a NSS o zaslání správního spisu o rozhodování pochodu v Praze.

5.11.2007, Nejvyšší správní soud ... -rozsudek_v_html-

19.10.2007, Městský soud .. -rozsudek_v_PDF-


___MAGISTRÁT Prahy___

19.10.2007, Praha podá kasační stížnost
Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí, jímž Praha 4.10.2007 zakázala ohlášený pochod neonacistů Židovským městem. Svolavatel Erik Sedláček toto rozhodnutí magistrátu napadl dne 18.10.2007 žalobou u Městského soudu v Praze. Magistrát hl. m. Prahy se bude proti rozhodnutí právně bránit kasační stížností.
V příloze uvádíme plné znění rozsudku Městského soudu v Praze v uvedené věci. -rozsudek_v_PDF-
______

25.9.2007, Praha Prohlášení MHMP -text_zde-
Jiří Wolf, tiskový mluvčí MHMP
Praha nepovolila pochod neonacistů židovskou čtvrtí, jak chybně uvádějí některá média. Za prvé Magistrát hl. m. Prahy tyto akce na veřejných prostranstvích nepovoluje, pořadatelé mají pouze ohlašovací povinnost. V případech, kdy by byl účel pochodu v přímém rozporu se zákonem nebo ohrožoval bezpečnost provozu, případně existoval jiný vážný důvod vymezený zákonem, může Praha pochod pouze zakázat.

V uvedeném případě jde o akci deklarovanou jako demonstrace proti české účasti na okupaci Iráku. Z hlediska práva je to důvod legální, neumožňující zákaz demonstrace, a není nijak podstatné, že je s ní jako žadatel spojována osoba, kterou další lidé označují jako aktivistu neonacistického hnutí.

Možnost demonstraci zakázat z důvodů ohrožení bezpečnosti dopravy a jejích účastníků se v praxi ukázala jako pouze teoretická. A to bohužel i v případě, kdy je tento důvod naprosto oprávněný. Praha to již vyzkoušela, pořadatelé se obrátili na soud a Praha soudní spor prohrála. Je to problém určité nejasnosti zákona a výkladu soudů a není v kompetenci Prahy ho řešit. Soudy už opakovaně rozhodly proti městu, Praha jejich rozhodnutí musí respektovat. Navíc existuje další důvod, proč tyto pokusy, jak chránit město proti často zbytečně organizačně komplikovaným demonstracím, neopakovat.

Někteří pořadatelé protestních akcí zjistili, že nejlepší propagací je donutit hl. m. Prahu, aby jejich demonstraci zakázala. Plánují proto své akce tak, aby zasáhly nejvytíženější komunikace v centru v co nejfrekventovanějším čase, a co nejvíce tím zkomplikovaly běžný život města. Pokud se Praha začne bránit a demonstraci pár desítkám lidí zakáže, získají publicitu a namísto pár účastníků jich mají, díky negativní reklamě, stovky.

Na tuto hru už proto Praha nehodlá přistupovat a bude se snažit postupovat tak, že demonstrace, které vyhoví dikci zákona z hlediska deklarovaného účelu, nebude zakazovat předem. Důsledně se jich ale budou účastnit kompetentní pracovníci magistrátu, kteří je v souladu se zákonem na místě zakáží v okamžiku, kdy jakýmkoli způsobem vybočí ze zákonného rámce. Přesně tímto způsobem bude Praha postupovat i v případě uvedené akce.