Volby Home English

PROGRAM- Liberálové.CZ pro inteligentní a odvážné svobodofily

29. 5. 2010 - x


Volby do Poslanecké sněmovny 2010
28. a 29. května

kompas


NENÍ SE NA KOHO VYMLOUVAT.
JE TO NA NÁS.
Zkuste skutečnou pravici místo náhražek!

společnost má takové dluhy a míru korupce, jakou si ve volbách zvolí
-voliči jsou spolupachatelé činů jimi vybraných politiků"


SPOLEČNOST

>Uzákonění eutanázie (více)
>Silná ochrana soukromí (více)
>Ostřihnutí politiků od vlivu na televize a rádia
>Jednorázová daňová amnestie (návrh VV) a majetkové přiznání s prokazováním původu majetku (návrh SPOZ)
>Zrušení tzv. Benešových dekretů (více)
>Disciplína do škol: učitelé jako veřejní činitelé, uniformy pro žáky
>Občanská služba pro absolventy SŠ (více)

STÁT /revize ústavy/

>Většinový volební systém do sněmovny (více)
>Prodloužení volebního období ze 4let na 5let
>Ministerstev 9 (zrušení 5) a krajů 9 (-5)
>Restrikce změn zákonů (novelizace maximálně 1x za 2roky u zákonů, 5let u kodexů a 10let u ústavy)
>Posílení Senátu a změna postavení senátorů
>Posílení nezávislosti a kompetencí NKÚ, ÚHOS, ČNB, ÚOOU, médií (vzor ÚS)

EKONOMIKA

>Vyrovnaný rozpočet 2012, přebytkový od 2013
>Pouze jedno DPH ve výši 16%
>Odchod do důchodu - muži 66, ženy 68 (klouzavý 60-80)
>Euro od 2015 (více)
>Zrušení daňových pobídek, vyjímek
>Fiskální ústava (návrh ODS)

ZAHRANIČÍ

>Přeměna EU na USE (společná obrana) (více)
>Izrael do NATO i EU
>Zrušení zemědělské politiky EU bez náhrady

kompasNechceme ústavu účelově ohýbat a obcházet, ale promyšleně, jednorázově, komplexně pozměnit tak, aby se ČR opět stala funkční demokracií.
>> viz diskuze Institutu_práva_a_demokracie

Existence slabé, úřednické vlády, nezařazených poslanců, rozpadajících se stran, všudypřítomné korupce, atd. jsou výzvou k novému nastavení rámce demokracie v ČR. Nejsme smíření s všeobecným pohrdáním politiky připomínajícím dobu před rokem 1989.


Vlastní cestou/my way.
Motto:
Rozumné je svobodně žít v právním státě a tolerantní společnosti!

principy liberální společnosti
SVOBODA: názorů, podnikání, cestování
ROZUM: ve velikosti státu, podobě jeho orgánů a nákladech na jeho správu
SPRAVEDLNOST: ochrana vlastnictví, smluvní volnost, důraz na rychlost řešení sporů
TOLERANCE: k odlišnosti (názorů, etnické, náboženské, zdravotní, životních stylů, apod.)

1) LIBERÁLNÍ stát

vnitro, veřejná správa, politika

Snížení počtu ministerstev ze 14 na 9, členů vlády ze 17 na 11 (premiér, ministr pro legislativu, resortní ministři)
1. financí
2. vzdělání a kultury
3. vnitra, veřejné správy
4. spravedlnosti a vězeňství
5. hospodářství
6. zahraničních věcí
7. obrany
8. sociálních věcí a zdravotnictví
9. životního prostředí a zemědělství

ústavní změny
 • většinový způsob volby do PSP -ala Francie (do druhého kola postupují ti, kdo získali 12,5%)
 • prodloužení volebních období - prezident na 7let, ústavní soudce pouze 1x na 15let, poslanci, komunální a krajští politici na 5let
 • posílení Senátu proti sněmovně - nepřehlasovatelnost u kodexů (občanský, obchodní, trestní), volba předsedy NKÚ, ÚHOS, mediálních rad, potvrzení členů ČNB, na projednání zákona 45 dní, virilní mandáty: bývalí - prezidenti, ústavní soudci, guvernéři ČNB, 2 biskupové, 2 rektoři
 • zavedení tzv. klouzavých mandátů -ministr přestává být poslancem, nastupuje náhradník /při zachovaní poměrného systému/
 • přímá volba starostů a hejtmanů (dle ústavy obce zastupuje zastupitelstvo), jejich odvolatelnost občany

  politika
 • odluka politických stran od státu - zrušení státního finacování stran
 • zrušení imunity poslanců, senátorů, soudců a dalších veřejných osob
 • změna funkce senátora na čestnou, pouze diety na úhradu nákladů spojených s účastí na zasedání;
 • platy poslanců a ministrů navýšit (100, 150), zrušení všech náhrad, které v současné době poslanci/ministři pobírají

  prezident
 • způsob volby je podružný (přímá volba je dražší);
 • právo veta při jmenování min. vnitra, zahraničí a obrany (tzv. silové resorty -Polsko)
 • možnost zastavit trestní řízení (před soudem) jen se souhlasem ministra spravedlnosti

  veřejná správa
 • do 4 let snížení stavu státních úředníků na polovinu (po vzoru Nového Zélandu), termínované smlouvy na 1–3 roky
 • podmínky pro výkon manažerské funkce ve státní správě jako v soukromé sféře
 • snížení počtu krajů ze 14 na 9 (3 na Moravě)
 • přímá volba starostů (podle vzoru Slovenska, kde to funguje již 16 let)
 • otevřená výběrová řízení na všech stupních (stejným způsobem jako dražby, za účasti médií)
 • možnost se bránit proti neférovým podmínkám výběrového řízení už při vypsání
 • obce plně rozhodují o své příslušnosti ke krajům (možnost změnit kraj)
 • posílení kompetencí krajů a s tím související jejich vyšší podíl na veřejných rozpočtech.

  vnitro
 • okamžité zrušení víz z naší strany a jednání o reciprocitě k nám
 • racionální imigrační politika, prodej pobytových a pracovních povolení
 • jmenování krajských policejních ředitelů ministrem se souhlasem krajského zastupitelstva
 • rozšíření svobodného přístupu k informacím (bezplatnost poskytovaných informací).

  2) VZDĚLÁNÍ A KULTURA


 • školné na VŠ 8tisíc za semestr
 • financování ZŠ a SŠ prostřednictvím kupónů (podle M. Friedmana), které každý rodič na své dítě od státu obdrží a kterým zaplatí za školné v průměrné výši s možností příplatku u prestižních škol
 • otevření SŠ a VŠ zahraniční konkurenci (pobočky zahraničních univerzit);
 • posílení vlivu rodičů na jmenování (volby) ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ;
 • odluka církví od státu (restituce majetku, zrušení dohledu nad církvemi);
 • prodej licencí na rozhlasové a televizní vysílání formou dražby;
 • odstátnění ČT, ČRo
 • zrušení koncesionářských poplatků, místo nich příspěvek státu na veřejnoprávní aktivity
 • zrušení mediálních rad;
 • stejný způsob financování všech organizací podle druhu činnosti nikoliv podle právní formy, zásada nediskriminace soukromých subjektů, jasné grantové podmínky pro státní i nestátní (neziskové) organizace

  3) PŘÍRODA

  životní prostředí, zemědělství a regionální rozvoj
 • ochrana životního prostředí pomocí vlastnických práv
 • precizace instrumentů ochrany životního prostředí ve správním řízení
 • rozšíření svobodného přístupu k informacím (bezplatnost poskytovaných informací)
 • privatizace státních lesů a půdy
 • zrušení Pozemkového fondu

  4) PRÁVO
  spravedlnost a vězeňství

 • uzákonění eutanázie za přísných právních podmínek (vzor Belgie)
 • omezení počtu přijímaných zákonů a jejich změn (omezení zákonodárné iniciativy poslanců, posílení Senátu)
 • privatizace věznic - socialisté schválili stavbu soukromé věznice
 • zrušení pomluvy jako trestného činu (svoboda slova), občanskoprávní ochrana
 • tolerování regulované distribuce lehkých drog (vzor Nizozemí);
 • tolerování prostituce v režimu živnostenského zákona (vzor Rakousko)
 • zrušení Vrchních soudů/zastupitelství, jen 9 krajských
 • konkurence mezi soudy pro služby obchodního i dalších rejstříků
 • zavedení konkurence mezi notáře – některé služby i ostatní právníci
 • zrušení institutu soudních čekatelů - soudce vybírat ze zkušených právníků (advokátů, notářů, státních zástupců, akademiků apod.)

  5) EKONOMIKA - BYDLENÍ

  hospodářství, byty

 • bydlení bez regulací
 • třetí vlna kupónové privatizace, všechny státní podniky či státní podíly v soukromých subjektech (České dráhy, ČEZ, Česká pošta, Český Telecom)
 • otevření konkurenci ve všech sektorech, okamžitá deregulace (energetika - opravdu důsledná konkurence, ne tzv. "kalifornský" model, železnice, telekomunikace, bydlení, zdravotnictví, školství, hazardní hry)
 • privatizace otevřeným způsobem (stejným způsobem jako dražby, za účasti médií)
 • zrušení všech státních podpor

  6) ZAHRANIČÍ
 • krizi EU řešit vznikem Spojených států evropských - USE (velké Švýcarsko)
 • zrušení přechodných lhůt, které nejsou nutné (např. zákaz nákupu pozemků cizinci)
 • podpora demokracie a lidských práv ve světě (v Bělorusku, Tibetu, Africe)
 • organizování humanitární pomoci prostřednictvím nestátních organizací

  7) OBRANA
 • zřízení vojenské základny aliančního partnera (USA, VB, Turecko) v ČR
 • zrušení nákupu nepotřebných transporterů (jsme obklopeni spojenci)
 • specializace české armády na několik oblastí (zejména na ty, kde již teď dosahujeme vysokých standardů), v ostatních oblastech můžeme spolupracovat se sousedy

  8) sociálních věcí a zdravotnictví
 • privatizace VZP;
 • zdravotním pojišťovnám stát nebude určovat, jaký rozsah péče mají platit (jde o přenášení transakčních nákladů na občany, musí být stejná minimální úroveň péče ale konkurují si cenou)
 • stejné podmínky pro ziskové i neziskové nemocnice
 • odstranění všech bariér pro vstup handicapovaných lidí do běžného života

  9) PENÍZE
  !!! příjmy
 • rovná daň z příjmů fyzických osob a právnických ve výši 16 %
 • DPH s jednou sazbou ve výši 16 %;
 • zdanění rozděleného zisku společností ve výši 0%
 • zrušení všech výjimek, úlev, osvobození, daňových prázdnin apod.
 • zrušení odpisování, veškeré investice budou do nákladů započteny v roce pořízení v plné výši
 • sociální pojištění je daň na důchody současných důchodců, která se bude snižovat s postupným přechodem na nový systém penzí
 • zdravotní pojištění na komerční bázi s tím, že dětem a důchodcům a lidem bez příjmů přispívá stát na toto pojištění 90%

  !!! výdaje
 • zrušení všech dotací soukromým subjektům např. politickým stranám,
 • okamžitá důchodová reforma -klouzavá hranice pro odchod do důchodu s průměrem muži 66 a ženy 68 let(pro stávající důchodce se nic nezmění, dále budou dostávat státní důchod; všem bude stát garantovat určitou výši důchodu podle výše platu a odpracovaných let, zbytek si každý zajistí sám povinným penzijním pojištěním =druhý piliř; nově příchozí již budou mít pouze soukromé důchodové pojištění)