Volby Home English

Beránek: Válka ve Straně zelených pokračuje!

27. 6. 2005 - JB

Rozhodl jsem se jednání Republikové rady Strany zelených 26.6.2005 ukončit neprodleně po jejím zahájení, protože tento orgán nyní postrádá ke svému jednání legitimitu. Důvodem je neoprávněné zrušení mandátu delegátky Daniely Matějkové revizními orgány strany. Po ukončení jednání republikové rady jsem otevřel neformální jednání s přítomnými delegáty o cestách z patové situace, v níž se Strana zelených nachází.

Daniela Matějková byla zvolena členkou republikové rady v březnu 2005 na pražské krajské konferenci, které se účastnilo několik desítek delegátů. Ačkoli na místě nikdo nevznesl námitky proti konání či průběhu konference, tři týdny po té a čtyři dny před jednáním republikové rady pražská revizní komise prohlásila krajskou konferenci včetně volby Daniely Matějkové svévolně za neplatnou..
Pražská revizní komise:
- v rozporu se stanovami konferenci zneplatnila,
- neopatřila si podklady ani na své jednání krajskou předsedkyni nepozvala.
- jednala v nesprávném složení (přičemž právě jejím neoprávněným členem je osoba, která za přihlížení dalších členů Strany zelených včetně předsedy ÚRK udeřila pěstí těhotnou ženu).

Z okolností i průběhu jednání je účelovost počínání pražské krajské revizní komise zcela zřejmá. Zřejmý je také důvod pro zrušení mandátu Daniely Matějkové. Strana zelených je rozdělena na dvě křídla. Zatímco pražská předsedkyně patří k jednomu z nich, pražská revizní komise kompletně sestává z členů, kteří se hlásí k opoziční skupině.

Vzhledem ke svévoli rozhodnutí Pražské revizní komise jsem měl za samozřejmé, že Ústřední revizní komise je nestranně posoudí a zruší. Skutečnost, že je naopak potvrdila, považuji za bezprecedentní a naprosto nepřijatelnou. Ústřední revizní komise přitom sama opakovaně jednala za okolností, kvůli nimž „zneplatnění“ pražské konference potvrdila. Na některá jednání ÚRK dokonce prokazatelně nebyl jeden její člen pozván.

Nejedná se o první případ, kdy ÚRK překračuje své pravomoci a vydává rozhodnutí nepodložená stanovami, ale tento je zlomový. Ohrožuje samy základy demokratického fungování Strany zelených, neboť Ústřední revizní komise, která má být nejvyšším strážcem formálních pravidel ve Straně zelených se svým počínáním sama dostává s nimi do rozporu.

Není tajemstvím, že Strana zelených je rozpolcena a že většina jednoho hlasu v ÚRK se tím snaží upravit vyrovnaný poměr sil v republikové radě ve prospěch opozičního křídla. Tento způsob politického boje je nejen absolutně neslučitelný s cílem Strany zelených zlepšovat politickou kulturu, ale nemůže mít místo ve straně, která chce sebe sama pokládat za demokratickou.

V posledních měsících jsem inicioval několik nabídek k jednání s vnitrostranickou opozicí o smíru a spolupráci, které bohužel zůstaly nevyslyšeny. V rámci dnešního setkání představitelů Strany zelených jsem znovu důrazně vyzýval opoziční skupinu k jednání, které by v zájmu celku ukončilo paralyzující spory ve straně. (předseda Strany zelených)


Další texty o SZ(LiRA/LiberálovéČR)
  • 23.6.05, Perverzní dotace -plná shoda liberálů a zelených proti ničení přírody
  • 21.4.05, Výzva ke smíru ve SZ
  • 14.4.05, Hodnoty zelených a liberálů zápis z jednání
  • 16.11.05, úspěšná spolupráce LiRA a SZ v krajských volbách na jižní Moravě