Volby Home English

Sjezd Liberálové.CZ

19. 6. 2009 - tiskova zpráva --- Liberálové.CZSjezd strany hodnotil volby do Evropského parlamentu a příčiny výsledků. Diskutující nedošli k jednoznačným závěrům stran chyb v kampani. Protože nikdo (dříve ČT) nedělá tzv. exit-polls, tak není z čeho analyzovat složení voličů, jejich přesuny mezi stranami, samotné volební výsledky jsou jen velmi hrubou mapou názorů 28% občanů. (texty lídra na Blogu iDNES Kde udělali Liberálové chybu I.?, pokracovani II.?)
Sjezd odložil ukončení činnosti po říjnových volbách. Z více důvodů, např. absence jiné skutečně liberální strany na české politické scéně, u soudu leží pohledávka 392tis. na senátora CSSD J.Dienstbiera.
Platí náš slib neúčastnit se samostatně voleb a nepřispívat tak ke tříštění hlasů kriticky smýšlejících liberálních voličů. Nabízíme podporu politickým subjektům aspoň částečně blízkých našemu programu - TOP 09, SZ, VV, Občané.cz apod.

Výzva ODS ke spolupráci nesocialistických sil
Liberálové.CZ nepovažují výzvu za vážně a seriózně myšlenou. Napřed navrhnout nepřijatelné a neúspešné osoby na krajské lídry, pak diskuze o tom kdo s kym proti komu, pak hra na připravování programu, když současné vedení ODS je symbolem nedodržování nejen programu, ale i mezinárodních smluv.

Liberálové.CZ vyzývají strany nespokojené se současnou politickou praxí k hledání efektivního způsobu spolupráce na změně neuspokojivé situace. Arogance nováčků rozjíždějících nové strany, kteří s blaženou neznalostí zákonitostí fungování politického trhu opakují staré chyby (US, CZ, ED), nás vede k velké skepsi. Cítime však povinost napomoci svým dílem k šanci změnit politiku. Proto se náš zástupce zúčastní (na pozvání) konference strany Věci Veřejné 21.6. na Žofíně.

________________________________

Sjezd Liberálové.CZ -19.6.2009- Praha
volba nové cesty prosazovaní vizí, hodnot a programu liberální politiky v ČR
Informace
v pátek 19.6.2009 v Praze od 10h proběhne sjezd strany Liberálové.CZ a občanského sdružení Institut K.Havlíčka Borovského

program:
a) zprávy předsedy P.Weisse a tajemníka M.Hamerského o činnosti strany a institutu
-např. hospodaření strany, politická jednání, odpovědi vlády a ministrů na podněty -euro, eurokomisař, Vesecká), soudní spor s dlužníkem senátorem ČSSD J.Dienstbierem o 392tis.

b) zpráva volebního lídra M.Hamerského k volební kampani(více zde)
-diskuze k předneseným zprávám

c) návrh předsedy strany na ukončení/pozastavení/pokračování strany/o.s.
-volba budoucí cesty prosazovaní vizí, hodnot a programu liberální politiky v ČR, diskuze, přijetí rozhodnutí, pověření realizací

d) volby do sněmovny v říjnu 2009
-diskuze o limitech spolupráce a podpory jiným subjektům (např. TOP 09, SZ, VV, SNKed, SSO)

předpokládaný závěr kolem 14h, po něm bude vydáná tisková zpráva

(zástupce Liberálové.CZ přislíbil účast na diskuzi strany VěciVeřejné 21.6.09 na Žofíně, více zde)

>

x